Other sectors

Audytor wewnętrzny ISO 27001:2017

IT, Security & Cyber

Program szkolenia nawiązuje do wymagań standardu ISO 27001:2017 oraz szczegółowo traktuje metodykę stosowaną w procesie audytu wewnętrznego.

Dlaczego warto wziąć udział?

W programie szkolenia przewidziano szczegółowe omówienie zagadnień związanych z właściwym zaplanowaniem, przeprowadzeniem oraz przedstawieniem wyników audytu systemów opartych na rodzinie norm międzynarodowych ISO 27001, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w normie międzynarodowej ISO 27001:2017.

Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni dysponować wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi, by przygotować i przeprowadzić wewnętrzny audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie wraz z częścią warsztatową adresowane jest do koordynatorów systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i zintegrowanych systemów zarządzania, osób dedykowanych do pełnienia roli audytorów wewnętrznych oraz osób aktywnych przy wdrożeniach wymagań ISO 27001:2017.

Zawartość szkolenia

 • Znaczenie i zastosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 
 • Rola i znaczenie audytu wewnętrznego SZBI
 • Obowiązki audytora wewnętrznego
 • Planowanie i organizacja audytu wewnętrznego
 • Komunikacja podczas audytu
 • Gromadzenie i analizowanie dowodów z zachowaniem obiektywizmu
 • Ocena i przedstawienie wyników audytu wewnętrznego
 • Działania po audytowe
 • Egzamin

Dlaczego warto wziąć udział?

W programie szkolenia przewidziano szczegółowe omówienie zagadnień związanych z właściwym zaplanowaniem, przeprowadzeniem oraz przedstawieniem wyników audytu systemów opartych na rodzinie norm międzynarodowych ISO 27001, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w normie międzynarodowej ISO 27001:2017.

Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni dysponować wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi, by przygotować i przeprowadzić wewnętrzny audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie wraz z częścią warsztatową adresowane jest do koordynatorów systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i zintegrowanych systemów zarządzania, osób dedykowanych do pełnienia roli audytorów wewnętrznych oraz osób aktywnych przy wdrożeniach wymagań ISO 27001:2017.

Zawartość szkolenia

 • Znaczenie i zastosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 
 • Rola i znaczenie audytu wewnętrznego SZBI
 • Obowiązki audytora wewnętrznego
 • Planowanie i organizacja audytu wewnętrznego
 • Komunikacja podczas audytu
 • Gromadzenie i analizowanie dowodów z zachowaniem obiektywizmu
 • Ocena i przedstawienie wyników audytu wewnętrznego
 • Działania po audytowe
 • Egzamin

Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń 2022

Pobierz (PDF)

Opinie o szkoleniach DNV - Business Assurance

Poznaj opinie uczestników naszych szkoleń