Audytor Wewnętrzny IFS v. 6.1 i BRC Food v. 8

Szkolenie jest interaktywne, obejmujące wykłady, warsztaty i dyskusje. Uczestnicy poprzez ćwiczenia opanowują wiedzę merytoryczną prezentowaną na szkoleniu.

Dlaczego warto wziąć udział?

Praktyczną umiejętność interpretacji wymagań norm IFS oraz BRC. Umiejętność interpretacji dowodów audytowych  tak, aby odróżnić fakty od wniosków oraz formułować niezgodności tylko na podstawie faktów, a także potwierdzać zgodność z wymaganiami norm.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych oraz do kandydatów na audytorów wewnętrznych w organizacji, pełnomocników ds. zapewnienia jakości, członków zakładowych zespołów ds. bezpieczeństwa żywności, technologów żywności, a także innych osób chcących przeprowadzać audyty wewnętrzne systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg norm IFS i BRC.

Program

 Najważniejsze wymagania systemu IFS wersji 6.1  Główne zagadnienia uwzględnione w BRC Food v. 8  Interpretacja wymagań BRC Food v. 8  Metody i techniki wykonywania auditów wewnętrznych  Obowiązki audytora wewnętrznego  Planowanie i organizacja audytu wewnętrznego  Komunikacja podczas audytu  Gromadzenie i analizowanie dowodów z zachowaniem obiektywizmu  Ocena i przedstawienie wyników audytu wewnętrznego  Działania poaudytowe  Egzamin

Dlaczego warto wziąć udział?

Praktyczną umiejętność interpretacji wymagań norm IFS oraz BRC. Umiejętność interpretacji dowodów audytowych  tak, aby odróżnić fakty od wniosków oraz formułować niezgodności tylko na podstawie faktów, a także potwierdzać zgodność z wymaganiami norm.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych oraz do kandydatów na audytorów wewnętrznych w organizacji, pełnomocników ds. zapewnienia jakości, członków zakładowych zespołów ds. bezpieczeństwa żywności, technologów żywności, a także innych osób chcących przeprowadzać audyty wewnętrzne systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg norm IFS i BRC.

Program

 Najważniejsze wymagania systemu IFS wersji 6.1  Główne zagadnienia uwzględnione w BRC Food v. 8  Interpretacja wymagań BRC Food v. 8  Metody i techniki wykonywania auditów wewnętrznych  Obowiązki audytora wewnętrznego  Planowanie i organizacja audytu wewnętrznego  Komunikacja podczas audytu  Gromadzenie i analizowanie dowodów z zachowaniem obiektywizmu  Ocena i przedstawienie wyników audytu wewnętrznego  Działania poaudytowe  Egzamin

Sprawdź terminy najbliższych szkoleń

  Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą szkoleń

  Harmonogram webinariów

Harmonogram webinariów

Zapoznaj się z naszą ofertą webinariów (PDF)

  Aktualności

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

O DNV - Business Assurance

Kilka słów o naszej organizacji

 

Kontakt Business Assurance

Masz inne pytania? Prześlij je do nas

 

RODO

Polityka prywatności DNV Business Assurance Poland

 

Ogólne Warunki Handlowe Szkoleń otwartych organizowanych przez DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o.

Pobierz PDF

 

Instrukcja zapisu na szkolenia

Pobierz PDF