Food and beverage

Audytor wewnętrzny FSSC 22000 oraz ISO 22000

Audytor wewnętrzny FSSC 22000 oraz ISO 22000

Szkolenie interaktywne, obejmujące wykłady, warsztaty i dyskusje. Uczestnicy poprzez ćwiczenia opanowują wiedzę merytoryczną prezentowaną na szkoleniu.

Co zyskujesz

Uczestnik szkolenia zyskuje praktyczną umiejętność interpretacji wymagań standardów FSSC 22000 oraz  ISO 22000. Zyskuje również umiejętność interpretacji dowodów audytowych tak, aby odróżnić fakty od wniosków oraz aby jedynie na podstawie faktów formułować niezgodności lub potwierdzać zgodność z wymaganiami.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych oraz do kandydatów na audytorów wewnętrznych w organizacji, pełnomocników ds. zapewnienia jakości, członków zakładowych zespołów ds. bezpieczeństwa żywności, technologów żywności, innych osób chcących przeprowadzać audyty wewnętrzne systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności według FSSC 22000 oraz  ISO 22000.

Zawartość szkolenia

 • Wymagania normy ISO 22000:2018
 • Specyficzne dla sektora programy warunków wstępnych (PRP)
 • System HACCP
 • System zarządzania
 • Weryfikacja, walidacja i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Wymagania specyfikacji ISO/TS 220002-1
 • Wprowadzenie do FSSC, wersja 5, z 2019 roku – schemat certyfikacji
 • Wymagania dla FSSC 22000 – Quality
 • Zgodność z wymaganiami GFSI wersji 7.2
 • Przygotowanie do audytu
 • Listy pytań kontrolnych
 • Proces audytu
 • Komunikacja podczas audytu
 • Formułowanie spostrzeżeń
 • Raportowanie audytu
 • Działania po audytowe
 • Egzamin

Co zyskujesz

Uczestnik szkolenia zyskuje praktyczną umiejętność interpretacji wymagań standardów FSSC 22000 oraz  ISO 22000. Zyskuje również umiejętność interpretacji dowodów audytowych tak, aby odróżnić fakty od wniosków oraz aby jedynie na podstawie faktów formułować niezgodności lub potwierdzać zgodność z wymaganiami.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych oraz do kandydatów na audytorów wewnętrznych w organizacji, pełnomocników ds. zapewnienia jakości, członków zakładowych zespołów ds. bezpieczeństwa żywności, technologów żywności, innych osób chcących przeprowadzać audyty wewnętrzne systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności według FSSC 22000 oraz  ISO 22000.

Zawartość szkolenia

 • Wymagania normy ISO 22000:2018
 • Specyficzne dla sektora programy warunków wstępnych (PRP)
 • System HACCP
 • System zarządzania
 • Weryfikacja, walidacja i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • Wymagania specyfikacji ISO/TS 220002-1
 • Wprowadzenie do FSSC, wersja 5, z 2019 roku – schemat certyfikacji
 • Wymagania dla FSSC 22000 – Quality
 • Zgodność z wymaganiami GFSI wersji 7.2
 • Przygotowanie do audytu
 • Listy pytań kontrolnych
 • Proces audytu
 • Komunikacja podczas audytu
 • Formułowanie spostrzeżeń
 • Raportowanie audytu
 • Działania po audytowe
 • Egzamin

Zobacz także

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca