Analiza ryzyka BRC Packaging and Packaging Materials wersja 5

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z podstawowymi pojęciami i modelami zarządzania ryzykiem oraz przedstawienie praktycznych metod identyfikacji i analizy ryzyka w organizacji. Podczas szkolenia zostaną omówione praktyczne sposoby postępowania z ryzykiem i jego kontroli.

Co zyskujesz

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili zidentyfikować i ocenić istniejące zagrożenia i ryzyka oraz będą przygotowani do prowadzenia projektu wdrożenia i utrzymania ustrukturyzowanego systemu zarządzania ryzykiem w organizacji.

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia są pracownicy firm pracujący w obszarze systemów zarządzania jakości i bezpieczeństwem produktu, kierownicy jakości, kierownicy produkcji oraz liderzy zespołu HARM. 

Zawartość szkolenia

 • Zarządzanie ryzykiem – wprowadzenie,
 • Powiązanie standardów zarządzania ryzykiem z istniejącymi standardami zarządzania w organizacji,
 • Przegląd standardów i modeli zarządzania ryzykiem,
 • Cele i zasady zarządzania ryzykiem,
 • Proces zarządzania ryzykiem,
 • Metody identyfikacji, estymacji i oceny ryzyka – warsztat,
 • Analiza ryzyka na poziomie strategii, procesów, obszarów, komórki organizacyjnej oraz projektu,
 • Podejmowanie decyzji dotyczących ryzyka – postępowanie z ryzykiem,
 • Akceptowanie ryzyka,
 • Informowanie o ryzyku,
 • Monitorowanie i przegląd ryzyka.

Co zyskujesz

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili zidentyfikować i ocenić istniejące zagrożenia i ryzyka oraz będą przygotowani do prowadzenia projektu wdrożenia i utrzymania ustrukturyzowanego systemu zarządzania ryzykiem w organizacji.

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia są pracownicy firm pracujący w obszarze systemów zarządzania jakości i bezpieczeństwem produktu, kierownicy jakości, kierownicy produkcji oraz liderzy zespołu HARM. 

Zawartość szkolenia

 • Zarządzanie ryzykiem – wprowadzenie,
 • Powiązanie standardów zarządzania ryzykiem z istniejącymi standardami zarządzania w organizacji,
 • Przegląd standardów i modeli zarządzania ryzykiem,
 • Cele i zasady zarządzania ryzykiem,
 • Proces zarządzania ryzykiem,
 • Metody identyfikacji, estymacji i oceny ryzyka – warsztat,
 • Analiza ryzyka na poziomie strategii, procesów, obszarów, komórki organizacyjnej oraz projektu,
 • Podejmowanie decyzji dotyczących ryzyka – postępowanie z ryzykiem,
 • Akceptowanie ryzyka,
 • Informowanie o ryzyku,
 • Monitorowanie i przegląd ryzyka.

Sprawdź terminy najbliższych szkoleń

  Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą szkoleń

  Harmonogram webinariów

Harmonogram webinariów

Zapoznaj się z naszą ofertą webinariów (PDF)

  Aktualności

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

O DNV - Business Assurance

Kilka słów o naszej organizacji

 

Kontakt Business Assurance

Masz inne pytania? Prześlij je do nas

 

RODO

Polityka prywatności DNV Business Assurance Poland

 

Ogólne Warunki Handlowe Szkoleń otwartych organizowanych przez DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o.

Pobierz PDF

 

Instrukcja zapisu na szkolenia

Pobierz PDF