Other sectors

Analiza ryzyka BRC Packaging and Packaging Materials wersja 5

Analiza ryzyka BRC IOP wersja 5

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z podstawowymi pojęciami i modelami zarządzania ryzykiem oraz przedstawienie praktycznych metod identyfikacji i analizy ryzyka w organizacji. Podczas szkolenia zostaną omówione praktyczne sposoby postępowania z ryzykiem i jego kontroli.

Co zyskujesz

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili zidentyfikować i ocenić istniejące zagrożenia i ryzyka oraz będą przygotowani do prowadzenia projektu wdrożenia i utrzymania ustrukturyzowanego systemu zarządzania ryzykiem w organizacji.

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia są pracownicy firm pracujący w obszarze systemów zarządzania jakości i bezpieczeństwem produktu, kierownicy jakości, kierownicy produkcji oraz liderzy zespołu HARM. 

Zawartość szkolenia

 • Zarządzanie ryzykiem – wprowadzenie,
 • Powiązanie standardów zarządzania ryzykiem z istniejącymi standardami zarządzania w organizacji,
 • Przegląd standardów i modeli zarządzania ryzykiem,
 • Cele i zasady zarządzania ryzykiem,
 • Proces zarządzania ryzykiem,
 • Metody identyfikacji, estymacji i oceny ryzyka – warsztat,
 • Analiza ryzyka na poziomie strategii, procesów, obszarów, komórki organizacyjnej oraz projektu,
 • Podejmowanie decyzji dotyczących ryzyka – postępowanie z ryzykiem,
 • Akceptowanie ryzyka,
 • Informowanie o ryzyku,
 • Monitorowanie i przegląd ryzyka.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się

Długość szkolenia:

1 dzień

Cena:

700 zł netto

Dodatkowe informacje:

Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, wydania zaświadczenia, przerw kawowych oraz obiadu.

Co zyskujesz

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili zidentyfikować i ocenić istniejące zagrożenia i ryzyka oraz będą przygotowani do prowadzenia projektu wdrożenia i utrzymania ustrukturyzowanego systemu zarządzania ryzykiem w organizacji.

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia są pracownicy firm pracujący w obszarze systemów zarządzania jakości i bezpieczeństwem produktu, kierownicy jakości, kierownicy produkcji oraz liderzy zespołu HARM. 

Zawartość szkolenia

 • Zarządzanie ryzykiem – wprowadzenie,
 • Powiązanie standardów zarządzania ryzykiem z istniejącymi standardami zarządzania w organizacji,
 • Przegląd standardów i modeli zarządzania ryzykiem,
 • Cele i zasady zarządzania ryzykiem,
 • Proces zarządzania ryzykiem,
 • Metody identyfikacji, estymacji i oceny ryzyka – warsztat,
 • Analiza ryzyka na poziomie strategii, procesów, obszarów, komórki organizacyjnej oraz projektu,
 • Podejmowanie decyzji dotyczących ryzyka – postępowanie z ryzykiem,
 • Akceptowanie ryzyka,
 • Informowanie o ryzyku,
 • Monitorowanie i przegląd ryzyka.

Terminy szkolenia

Data Lokalizacja
Data
7.05.2019 r. 
Lokalizacja
Gdynia