Other sectors

15 procesów systemu zarządzania BHP wg ISO 45001:2018

ISO 45001 DNV GL

Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom zrozumienie zasad i mechanizmów systemowego zarządzania bezpieczeństwem pracy w kontekście procesów wymaganych przez normę ISO 45001. Ćwiczenia i praktyczne przykłady pozwolą uczestnikom na wypracowanie własnych rozwiązań dla swoich organizacji.

Dlaczego warto wziąć udział?

Jasne i klarowne przedstawienie funkcjonowania procesów systemu zarządzania BHP wg normy ISO 45001 wraz z omówieniem najtrudniejszych jego aspektów, jak np. współudział pracowników, zarządzanie zmianą, monitorowanie oraz rola i zaangażowanie kadry kierowniczej.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które posiadają już wiedzę odnośnie wymagań normy ISO 45001 (podczas szkolenia nie są omawiane poszczególne wymagania normy). W szczególności odbiorcami szkolenia powinni być:

 • Zespoły wdrożeniowe, audytorzy wewnętrzni
 • Kadra kierownicza
 • Przedstawiciele pracowników
 • Pełnomocnicy i koordynatorzy BHP

Zawartość szkolenia

 • Wprowadzenie do zarządzania procesowego w systemie zarządzania
 • ISO 45001:2018 - wymagane procesy - mapa procesów systemu zarządzania BHP
 • Przegląd poszczególnych procesów wymaganych w ISO 45001 (dane wejściowe, dane wyjściowe, procedura procesu, ryzyka dla procesu szanse dla procesu)
 • Podsumowanie i dyskusja

Dlaczego warto wziąć udział?

Jasne i klarowne przedstawienie funkcjonowania procesów systemu zarządzania BHP wg normy ISO 45001 wraz z omówieniem najtrudniejszych jego aspektów, jak np. współudział pracowników, zarządzanie zmianą, monitorowanie oraz rola i zaangażowanie kadry kierowniczej.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które posiadają już wiedzę odnośnie wymagań normy ISO 45001 (podczas szkolenia nie są omawiane poszczególne wymagania normy). W szczególności odbiorcami szkolenia powinni być:

 • Zespoły wdrożeniowe, audytorzy wewnętrzni
 • Kadra kierownicza
 • Przedstawiciele pracowników
 • Pełnomocnicy i koordynatorzy BHP

Zawartość szkolenia

 • Wprowadzenie do zarządzania procesowego w systemie zarządzania
 • ISO 45001:2018 - wymagane procesy - mapa procesów systemu zarządzania BHP
 • Przegląd poszczególnych procesów wymaganych w ISO 45001 (dane wejściowe, dane wyjściowe, procedura procesu, ryzyka dla procesu szanse dla procesu)
 • Podsumowanie i dyskusja

Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń 2022

Pobierz (PDF)

Opinie o szkoleniach DNV - Business Assurance

Poznaj opinie uczestników naszych szkoleń