Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie ryzykiem i realizacja długoterminowych celów strategicznych, poprawa wyników ESG i generowanie trwałych, zrównoważonych rezultatów.

Ponieważ łańcuchy dostaw, operacje i modele biznesowe zmieniają się, zaufanie ma zasadnicze znaczenie dla zarządzania ryzykiem, umożliwienia transakcji i budowania nowych ekosystemów.
Dzięki technologiom cyfrowym i rozwiązaniom opartych na doświadczeniach, możliwe jest osiągniecie postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ i dekarbonizacji, w celu dopełnienia założeń Paryskiego Porozumienia Klimatycznego.

Istniejące i nowe formy poświadczenia są niezbędne, aby pomóc firmom w zarządzaniu ryzykiem związanym z produktami, działalnością operacyjną i łańcuchem dostaw, przy jednoczesnym wykazaniu zrównoważonych wyników ESG i transformacji.