Gospodarka o obiegu zamkniętym i recykling

Przejście na modele biznesowe gospodarki o obiegu zamkniętym jest niezbędne, aby utrzymać wzrost gospodarczy i sprostać wymaganiom zrównoważonego rozwoju.

Liniowy model przemysłowy typu "weź - zrób - wyrzuć"  zawodzi jako realna odpowiedź na szybki wzrost populacji, ograniczone zasoby, rosnącą  urbanizację, brak bezpieczeństwa wodnego i inne trendy. Firmy muszą znaleźć sposób na oddzielenie działalności gospodarczej od zużycia ograniczonych zasobów, wyeliminowanie odpadów i zanieczyszczeń z systemu, utrzymanie produktów i materiałów w użyciu oraz regenerację systemów naturalnych.

Transformacja jest niezbędna. Przez cyfrowe rozwiązania i standardy, które zapewniają identyfikowalność w ekosystemach sprzyjających zachowaniom wspierającym zrównoważony rozwój, DNV pomaga przedsiębiorstwom budować zaufanie i transparentność w łańcuchach dostaw i w odniesieniu do konsumentów.

How can we help you?

Contact us