Międzynarodowa Akredytacja Placówek Ochrony Zdrowia

​Akredytacja wspiera szpitale i inne jednostki ochrony zdrowia w celu optymalizacji wyników, zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta i poprawieniu zaufania do systemu opieki zdrowotnej.

Dlaczego akredytacja?

Szpital nie tylko budynek, to jest miejsce, w którym osoby i rodziny szukają porady i komfortu, i od czasu do czasu cudu. Przede wszystkim, jest to miejsce, gdzie doskonałość jest minimalnym oczekiwaniem, i gdzie błąd może zmienić ich życie w mgnieniu oka.

Akredytacja jest strategicznym narzędziem biznesowym, które pomaga szpitalom sprostać i przewyższyć te oczekiwania. Wymagania dotyczące akredytacji różnią się między krajami. Czy to nakazana przez prawo, lub przyjęta dobrowolnie buduje prestiż, bo akredytacja jest cennym aktywem dla każdego szpitala.

Wymagania DNV International Healthcare Acreditation (DIAS) oparte są na tych standardach DNV NIAHO®, które zostały zatwierdzone przez rząd USA - Centers for Medicare i Medicaid (CMS). Nasze podejście integruje sprawdzoną jakość i zasady zarządzania ryzykiem w poszczególnych medycznych i fizycznych obszarach.

Nasz program akredytacji ma na celu wspieranie poprawy rozwoju i ciągłego doskonalenia jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta we wszystkich rodzajach placówek medycznych (szpitale, AOS, POZ). Odnosi się to również do ogólnego bezpieczeństwa pracowników, pacjentów i innych gości.

Nasze badania i oceny dostarczają informacji i pozwalają zrozumieć, co działa skutecznie, a co można poprawić, a akredytacja dostarcza pewności pacjentom, pracownikom i zainteresowanym stronom, że szpital pracuje zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi.​

Korzyści

​Nasze wymagania akredytacyjne dostarczają organizacjom opieki zdrowotnej jasnych ram dla poprawy bezpieczeństwa pacjentów i jakości opieki, w taki sposób, że pracownicy ochrony zdrowia mogą je intuicyjnie zrozumieć. Nasz program akredytacji zatrudnia zespoły audytorów / ekspertów, które łączą doświadczenie międzynarodowe z lokalną wiedzą, zapewniając wsparcie i ocenę trzeciej strony Państwa systemów, procesów i infrastruktury.

Nasze podejście do zarządzania systemami czyni akredytację w opozycji wobec standardowych narzędzi do identyfikacji celów i wprowadzanie zmian na każdym szczeblu organizacji, a doświadczenie pokazuje, że dostarcza:

 • Poprawy bezpieczeństwa pacjentów i jakości opieki,
 • Zwiększa pewność w zarządzaniu i zapewnianiu opieki,
 • Aktywnie identyfikuje obszary do poprawy,
 • Poprawia reputację i zaufanie,
 • Poprawia satysfakcję i motywację pracowników

Nasze podejście

Nasze wymagania obejmują kluczowe aspekty zarządzania placówką medyczną i procesami medycznymi, w tym:

 • System zarządzania jakością i zarządzanie placówką
 • Pro-aktywne zarządzanie ryzykiem
 • Usługi podwyższonego ryzyka, takie jak znieczulenia, położnictwa i ostre dyżury
 • Zarządzanie lekami
 • Prawa pacjenta
 • Środowisko fizyczne

Nasze standardy akredytacyjne zostały opracowane dla następujących typów organizacji opieki zdrowotnej:

 • Szpitale
 • Placówki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnie specjalistyczne

Wszyscy nasi audytorzy/eksperci mają doświadczenie i wiedzę w zakresie opieki zdrowotnej, i specjalizują się w jednym z trzech obszarów: systemów zarządzania, opieki klinicznej i środowiska fizycznego. Nasi audytorzy/eksperci stosują różne metody oceny, w tym rozmowy z  pracownikami, przegląd zapisów i dokumentów medycznych, przegląd dokumentacji organizacyjnej, przygotowanie i prowadzenie wizyt poza szpitalnych i wywiady z pacjentami, jak i informacje zwrotne.