EFISC–GTP

Systematyczne podejście do bezpieczeństwa pasz i składników żywności od zbierania i transportu do przechowywania, obrotu i produkcji.

W miarę przepływu pasz i żywności  z gospodarstw rolnych do naszych domów, należy zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Europejski Kodeks Certyfikacji Bezpieczeństwa Składników Pasz i Żywności (EFISC-GTP) podejmuje działania mające na celu ochronę bezpieczeństwa i jakości produktów. Przystąpienie do programu EFISC-GTP świadczy o zaangażowaniu w bezpieczeństwo pasz i składników żywności w całym łańcuchu wartości.

Czym jest kodeks EFISC-GTP (European Feed and Food Ingredient Safety Certification)?

Schematy EFISC-GTP zawierają wytyczne dotyczące ustanowienia i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem pasz lub żywności zgodnie z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi. Schematy obejmują wymagania dotyczące:
  • systemu zarządzania
  • programów wstępnych (operacyjnych)
  • kontroli ryzyka (analiza zagrożeń, krytyczne punkty kontroli)
  • dokumentacji
  • wycofania
  • identyfikowalność

Program ma zastosowanie do handlowców, przewoźników, posiadaczy magazynów, kolekcjonerów i producentów.

Program obejmuje dokumenty sektorowe opracowane przy wsparciu europejskich organizacji sektora składników paszowych/żywnościowych COCERAL, FEDIOL, Starch Europe, EBB i Euromalt.

W ramach rozporządzenia UE w sprawie higieny pasz z 2005 r., zachęcającego organizacje sektorowe do opracowywania sektorowych zaleceń właściwego postępowania w zakresie higieny i zasad HACCP, zalecenia dla europejskiego przemysłu skrobiowego (Starch Europe), europejskiego przemysłu nasion oleistych i mączki białkowej (FEDIOL) oraz europejskiego przemysłu biodiesla zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską i państwa członkowskie UE w Stałym Komitecie ds. roślin, zwierząt, żywności i pasz.

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu

Certyfikacja umożliwia Twojej organizacji:
  • Wykazać zaangażowanie w bezpieczeństwo pasz
  • Ochronę konsumentów w całym łańcuchu żywnościowym
  • Budowanie zaufania wewnętrznego i zewnętrznego, że stosujesz najlepsze praktyki i przyczyniasz się do uczciwych praktyk handlowych oraz swobodnego przepływu pasz i składników żywności na rynku UE i w krajach trzecich
  • Zwiększenie przejrzystości i poprawa efektywności

Jak zacząć?

Jako zatwierdzona jednostka certyfikująca, DNV może certyfikować Twoją organizację według schematu EFISC-GTP.

Audytorzy DNV łączą doświadczenie branżowe z wiedzą z zakresu zarządzania bezpieczeństwem żywności, współpracując z firmami z sektora żywności i napojów w całym globalnym łańcuchu wartości w zakresie ich potrzeb certyfikacyjnych i szkoleniowych.

Jeśli jesteś zainteresowany usługą certyfikacji EFISC-GTP daj nam znać. Wypełnij formularz, aby otrzymać bezpatną wycenę lub zadzwoń do nas!