Skip to content

DNV STP proces weryfikacji składników nie modyfikowanych genetycznie

Opracowanie solidnego systemu definiującego proces przygotowania produktów spożywczych bez składników modyfikowanych genetycznie (non-GE).

Weryfikacja systemu produkcji żywności demonstruje zaangażowanie w spełnianie oczekiwań klientów w zakresie składników non-GE w łańcuchu dostaw.

Celem DNV STP jest stworzenie solidnego systemu definiującego proces przygotowania produktów spożywczych z wykorzystaniem składników nie modyfikowanych genetycznie (non-GE).

Co to jest DNV STP

Dobrowolna Specyfikacja Techniczna DNV dla produktów (STP) została opracowana zgodnie z wymogami legislacyjnymi UE w zakresie etykietowania GMO (rozporządzenia UE 1829/2003 i 1830/2003) oraz z potrzebami rynku amerykańskiego i określonym podejściem, biorącym pod uwagę federalne i stanowe ustawodawstwo USA oraz wytyczne, w tym krajową ustawę o ujawnianiu żywności bioinżynieryjnej (lipiec 2016). DNV STP może być stosowany przez producenta żywności i opiera się przede wszystkim na identyfikowalności produktu z naciskiem na kontrolę kontaktu krzyżowego lub współmieszania między składnikami genetycznie zmodyfikowanymi / bioinżynieryjnymi (GE / BE) i nie-GE / BE , na każdym poziomie łańcucha dostaw i procesu produkcyjnego, a także skutecznego planu usuwania produktu z rynku. Wdrożenie wymagań STP nie zastępuje zgodności z jakimkolwiek obowiązującym prawem lub regulacją. STP jest przeznaczona do stosowania w połączeniu z istniejącymi ustawami i rozporządzeniami regulującymi znakowanie produktów spożywczych. Produkt spożywczy musi zachować swój pierwotny status non-GE/BE i musi być zarządzany w taki sposób, aby uniknąć kontaktu krzyżowego lub mieszania z surowcami i składnikami GMO/GE/BE w całym łańcuchu dostaw. Należy to wykazać za pomocą środków kontroli na wszystkich etapach produkcji.

Korzyści wynikające z poddania się weryfikacji procesowej

Inżynieria genetyczna lub modyfikacja pozwala na produkcję roślin, zwierząt i mikroorganizmów o określonych właściwościach. Mimo że jest ona dozwolona w wielu krajach, nie wszyscy konsumenci są przekonani o celowości stosowania inżynierii genetycznej. Aby sprostać tym obawom, niektórzy producenci będą chcieli sprawdzić, czy ich produkty nie zawierają produktów genetycznie modyfikowanych i odpowiednio je oznakować. Przyjęcie podejścia opartego na systemach i weryfikacji pomieszczeń w zakładzie może pomóc Twojej firmie:
  • Zapobiegać błędom produktów.
  • Ułatwi identyfikację produktów, które nie zawierają składników modyfikowanych genetycznie.
  • Otworzyć nowe rynki i zwiększyć szanse biznesowe.
  • Buduje zaufanie konsumentów do marki, poprzez zweryfikowane oświadczenia dotyczące procesu przetwarzania składników niezawierających składników modyfikowanych genetycznie.

Od czego zacząć 

 Aby poddać się weryfikacji procesu, należy najpierw wdrożyć system spełniający wymagania programu. DNV może pomóc Państwu na każdym etapie tej drogi, począwszy od odpowiednich szkoleń, poprzez samoocenę, analizę luk i usługi certyfikacyjne.

Zobacz także

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość