COVID-19 Risk Assessment - Protokół oceny przygotowania organizacji na COVID-19

COVID-19 Risk Assesment pomoże organizacjom skutecznie radzić sobie z trwającym kryzysem poprzez proaktywne zmiejszenie ryzyka zakażeń i wsparcie w bezpiecznym wznowieniu i prowadzeniu działalności oraz budowaniu zaufania w biznesie w okresie pandemii.

Od początku 2020 roku, świat musiał stawić czoło niespodziewanemu zagrożeniu, na które nie było przygotowane zarówno społeczeństwo, jak i sektor biznesu. W krótkim czasie gwałtowne rozprzestrzenianie się nowego "koronawirusa" zmusiło całe kraje do ograniczania możliwości przemieszczania się obywateli lub zamykania granic. Organizacje międzynarodowe i władze krajowe określiły wytyczne i ustanowiły nowe zasady społeczne mające na celu powstrzymanie pandemii. 

Wszystkie branże musiały się dostosować do nowych warunków, dokonując przeglądu produkcji, procesów i łańcuchów dostaw, a także środków ochrony zdrowia pracowników zgodnie z przepisami ustanowionymi przez rząd i odpowiednie instytucje. 

Po złagodzeniu ograniczeń organizacje stają przed pytaniem, czy podjęte dotychczas działania wystarczą do ochrony zdrowia pracowników, zwiększenia zaufania kontrahentów i utrzymania wysokiego morale? Organizacje muszą wykazać się ostrożnym zarządzaniem ryzykiem i przyjąć ustrukturyzowane i solidne podejście do zarządzania wyzwaniami COVID-19 oraz zapewnić bezpieczne środowisko pracy. 

To „nowe” wyzwanie wymaga nowego podejścia. COVID-19 Risk Assesment pomoże organizacjom skutecznie radzić sobie z trwającym kryzysem poprzez proaktywne zmniejszenie ryzyka zakażeń i wsparcie w bezpiecznym wznowieniu i prowadzeniu działalności oraz budowaniu zaufania w biznesie w okresie pandemii.

Protokół oceny ryzyka COVID-19

Protokół oceny ryzyka COVID-19 ma na celu ocenę działań podjętych przez organizację na podstawie nastepujacych kryterów: 

 • Zarządzanie: Przywództwo, powołanie zespołu ds. zarządzania kryzysowego, zapewnienie zasobów i infrastruktury
 • Stategia: Zarządzanie łańuchem dostaw, zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, wstępne uruchomienie i przegląd bezpieczeństwa zasobów, instalacji i maszyn 
 • Komunikacja: Zarządzanie relacjami z interesariuszami, sposoby komunikacji, plan komunikacji wewnętrznej / zewnętrznej i zarządzanie informacją zwrotną
 • Wdrożenie: Świadomośc pandemiczna, zapobieganie zakażeniom w miejscu pracy, proces postępowania z aktywnymi przypadkami, zarządzanie odpadami, bezpieczeństwo i higiena pracy, podróże służbowe, zapewnienie środków ochrony indywidualnej i zarządzanie personelem zewnętrznym
 • Monitorowanie: Zasady i odpowiedzialność, narzędzia monitorowania i wskaźniki, określanie warunków poniżej określonych standarów, próbne ćwiczenia kryzysowe
 • Analiza danych: Analiza danych z monitorowania
 • Przegląd: Okresowe raportowanie i przeglądy działań.

Przebieg oceny ryzyka COVID-19

Ocena, która przeprowadzana jest przez kwalifikowanych audytorów - zdalnie (preferowana) lub na miejscu - w celu przekazania profesjonalnych spostrzeżeń i wskazówek, obejmuje:  

 • Wspólną ocenę dokumentów dotyczących zarządzania COVID-19 w organizacji
 • Techniczne podejście ułatwiające wdrożenie zasad postępowania
 • Celowane wywiady z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie organizacji na COVID-19
 • Wywiady z wybranymi pracownikami administracji, produkcji, laboratorów, magazynów, lokalizacji zamiejscowych

Raport

Wynikiem oceny jest szczegółowy raport, zawierający:

 • Podkreślenie dobrych praktyk, których utrzymanie jest konieczne dla utrzymania gotowości na COVID-19
 • Obszary do poprawy i zalecenia 
 • Potwierdzenie wykonania oceny gotowości organizacji na COVID-19. 

Korzyści z przeprowadzania oceny gotowości na COVID-19

 • Potwierdzenie obszarów zgodności z wymaganiami w zakresie przygotowania na COVID-19 w odniesieniu do krajowych rozporządzeń i wytycznych: Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 • Odniesienie do zaleceń Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO), European Food Safety Authority (EFSA), Centum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (ECDC)
 • Udokumentowanie luk i obszarów do poprawy w odniesieniu do wymagań i wytycznych
 • Potwierdzenie wykonania oceny gotowości organizacji na COVID-19

Pozostałe informacje

Czas trwania usługi: 1 dzień / 8 godzin + dodatkowy czas na sporządzenie Raportu z oceny wliczany w ofertę. 

Wynik: Raport z usługi oraz potwierdzenie wykonania realizacji oceny gotowości organizacji na COVID-19    

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Zobacz także

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca