Certyfikacja projektów morskich elektrowni wiatrowych

Certyfikacja projektu pozwala przeprowadzić właściwe zarządzanie ryzykiem i służy osiągnięciu niezawodnej eksploatacji.

W konkurencyjnym sektorze energetycznym zdolność do ciągłego wytwarzania zrównoważonej energii ma zasadnicze znaczenie. Wymaga to niezawodnej jakości, niezawodnej eksploatacji i właściwego zarządzania ryzykiem w każdym momencie. Certyfikacja projektów farm wiatrowych przez DNV pomaga osiągnąć dokładnie te cele, a także wiele innych.

Zapewniamy Państwu sprawdzoną, niezależną ocenę zgodności i zatwierdzenie turbin wiatrowych, stacji transformatorowych, włącznie z konstrukcjami wsporczymi, kabli energetycznych, a nawet stacji kontrolnych w określonej lokalizacji. Uwzględniamy przy tym wszystkie istotne czynniki, takie jak uwarunkowania danej lokalizacji, indywidualne rozwiązania oraz lokalne potrzeby budowlane. Uzyskując certyfikat dla swojego projektu, wykazują Państwo świadomość ryzyka i należną gotowość do wdrożenia przedsięwzięcia. Skutukuje to zwiększeniem zaufania do Państwa aktywności i elektrowni wiatrowej ze strony potencjalnych inwestorów i pozostałych interesariuszy.

Na lądzie i na morzu

Certyfikacja obejmuje szereg określonych certyfikacji o charakterze technicznym, dotyczących:

  • Warunków środowiskowych właściwych dla danej lokalizacji
  • Podstawy projektowej
  • Projektu zintegrowanych systemów konstrukcyjnych
  • Nadzoru produkcyjnego nad konstrukcjami wsporczymi, morskimi stacjami transormatorowymi, kablami energetycznymi i turbinami wiatrowymi
  • Nadzoru nad transportem i instalacją oraz
  • Świadectwo uruchomienia

Normy międzynarodowe

Certyfikacja jest oferowana między innymi według następujących specyfikacji:

  • DNV-SE-0073 Certyfikacja projektów farm wiatrowych zgodnie z IEC 61400-22
  • DNV-SE-0190 Certyfikacja projektów elektrowni wiatrowych
  • IECRE OD-502 Schemat certyfikacji projektów

Więcej szczegółów na temat naszej specyfikacji DNV-SE-0190 dla certyfikacji projektów elektrowni wiatrowych można znaleźć tutaj.

Certyfikacja projektu zgodnie z naszą specyfikacją DNV-SE-0190:

RC project certification process 2020 770x209pxl

Certyfikacja DNV spełnia wymagania Polskiej Ustawy Offshore o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. DNV spełnia warunki Ustawy będąc jednostką uprawnioną do przeprowadzania oceny zgodności.