Skip to content

Operation Clean Sweep Program Certyfikacji (OCS)

Przeczytaj o

Program OCS został stworzony po to, aby pomóc przemysłowi tworzyw sztucznych i jego łańcuchowi dostaw w minimalizacji strat tworzyw sztucznych oraz w celu ochrony środowiska. Przeczytaj naszą publikację i sprawdź, jakich branż dotyczy ten problem, oraz w jaki sposób podejść do certyfikacji na zgodność z OCS

Whitepaper

Operation Clean Sweep Program Certyfikacji (OCS)

Operation Clean Sweep