Najczęściej występujące niezgodności podczas audytów ISO 9001:2015

Przeczytaj o

Od wielu lat DNV gromadzi statystki spostrzeżeń audytowych w bazie danych Lumina. Warto przyjrzeć się zgromadzonymi informacjom. Są one źródłem cennej wiedzy na temat stanu systemów zarządzania w polskich firmach. Mogą też stanowić inspirację do potencjalnych zmian w organizacjach. W poniższej publikacji audytor DNV Artur Wawrzynowski omawia niezgodności występujące najczęściej podczas audytów zgodności z ISO 9001:2015.

Whitepaper

Najczęściej występujące niezgodności podczas audytów ISO 9001:2015

Praca zdalne COVID19 ISO 27001