Przydatne skróty do narzędzi i usług

Szybki dostęp do narzędzi i usług DNV oraz zewnętrznych baz wiedzy.

Skontaktuj się z placówką DNV w Polsce:

 

Gdańsk / Gdynia

Tematy związane ze statkami w serwisie, nowymi budowami i inspekcjami dronowymi

 

Szczecin / Świnoujście

Tematy związane ze statkami w serwisie, nowymi budowami i inspekcjami dronowymi

 

Certyfikacja Materiałów i Komponentów, Inspekcje zdalne

CMC

 

Szkolenia

Maritime Academy

Dowiedz się więcej o Veracity

Veracity to otwarta i bezpieczna platforma ułatwiająca wymianę zbiorów danych, interfejsów API i aplikacji.

Sign In Sign Up Odwiedź marketplace Veracity

Wewętrzne strony DNV w języku angielskim:

Baza wiedzy, narzędzi i usług oferowanych przez nasze towarzystwo:

  Inspekcje zdalne CMC

Inspekcje zdalne CMC

CMC Remote Surveys

  Portal klienta i narzędzia

Portal klienta i narzędzia

Maritime Customer Portal / Customer tools

  DNV przepisy i standardy

DNV przepisy i standardy

DNV Rules and Standards

  Aktualności Techniczne i Prawne

Aktualności Techniczne i Prawne

Technical and Regulatory News

  Znajdź nasze usługi

Znajdź nasze usługi

Find our services

  DNV przemysł morski

DNV przemysł morski

DNV Maritime

  Informacje z branży morskiej

Informacje z branży morskiej

Maritime Insights

  Global DNV Service contact

Global DNV Service contact

Maritime

Strony zewnętrzne:

IMO (International Maritime Organization) - Międzynarodowa Organizacja Morska

Międzynarodowa Organizacja Morska jest wyspecjalizowaną agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych odpowiedzialną za działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i ochrony żeglugi międzynarodowej oraz zapobieganie zanieczyszczeniom ze statków. Zajmuje się również sprawami prawnymi, w tym kwestiami odpowiedzialności i odszkodowań oraz ułatwieniami w międzynarodowym ruchu morskim. Została utworzona na mocy konwencji przyjętej pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie 17 marca 1948 r. i spotkała się po raz pierwszy w styczniu 1959 r.

Obecnie liczy 174 państwa członkowskie. Organem zarządzającym IMO jest zgromadzenie, które składa się ze wszystkich państw członkowskich i spotyka się zwykle raz na dwa lata. Przyjmuje budżet na kolejne dwulecie wraz z uchwałami technicznymi i rekomendacjami przygotowanymi przez organy pomocnicze w ciągu ostatnich dwóch lat. Rada, złożona z 40 państw członkowskich wybranych przez Zgromadzenie, działa jako organ zarządzający między sesjami Zgromadzenia. Przygotowuje budżet i program prac Zgromadzenia. Główne prace techniczne są wykonywane przez Komisje Bezpieczeństwa Morskiego, Ochrony Środowiska Morskiego, Prawnej, Współpracy Technicznej i Ułatwień oraz szereg podkomitetów.

Hasło IMO podsumowuje jej cele: Bezpieczeństwo i wydajna żegluga na czystych oceanach

 

IMO

IMO Webpage

 

IMO

Lista aktualnych publikacji

 

IMO Vega

Wszystkie publikacje w jednym miejscu (wymagana licencja/rejestracja)

IACS (Internetional Association of Classification Societies) - Międzynarodowe Stowarzyszenie Towarzystw Klasyfikacyjnych

Zaangażowany w bezpieczeństwo statków i czystych mórz, IACS wnosi wyjątkowy wkład w rozwój regulacji dotyczących bezpieczeństwa morskiego poprzez wsparcie techniczne, weryfikację zgodności oraz badania. Ponad 90% światowego tonażu przewożonego ładunku jest objęte zasadami i normami dotyczącymi projektowania klasyfikacyjnego, budowy i zgodności w całym okresie użytkowania, określonymi przez jedenaście stowarzyszeń członkowskich IACS.

IACS jest organizacją członkowską non-profit, zrzeszającą towarzystwa klasyfikacyjne, która ustanawia minimalne standardy techniczne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa morskiego i ochrony środowiska oraz zapewnia ich spójne stosowanie. Realizuje tę odpowiedzialność za pośrednictwem swoich paneli, grup eksperckich i zespołów projektowych oraz zapewnia System Certyfikacji Systemu Jakości (QSCS), którego przestrzegają jego Członkowie, jako zapewnienie uczciwości zawodowej i utrzymania wysokich standardów zawodowych. IACS jest uznawany za głównego doradcę technicznego IMO.

 

IACS

IACS Website

 

IACS

Aktualne publikacje: rekomendacje, ujednolicone wymagania i interpretacje

ILO (International Labour Organization) - Międzynarodowa Organizacja Pracy

Jedyna trójstronna agencja ONZ, która od 1919 r. zrzesza rządy, pracodawców i pracowników 187 państw członkowskich aby ustalać standardy pracy, opracowywać politykę i programy promujące godną pracę dla wszystkich, kobiet i mężczyzn.

 

ILO

ILO Website