Klasyfikacja

Statki w eksploatacji

DNV jest dla Ciebie – zapewniamy bezpieczne, profesjonalne oraz proaktywne wsparcie dla floty Twoich statków. Dzięki naszym inspektorom i ekspertom zlokalizowanym w ponad 300 biurach w 100 krajach, ich dbałości o jakość i pasji do innowacji, chcemy zaoferować „wartość dodaną” do eksploatacji statków.

Oferujemy przeglądy statków oraz ich instalacji w celu utrzymania klasy czyli zapewnienia, że nadal spełniają one przepisy techniczne DNV i wymagania klasowe. Przykładowe przeglądy to: odnowienie klasy, przegląd dokowy czy roczny.

Dla statków z klasą DNV świadczymy usługi konwencyjne/ustawowe takie jak inspekcje, audyty, certyfikacje, doradztwo w oparciu o specyficzne wymagania konwencji SOLAS, MARPOL, czy też IMO, państwa bandery czy państwa portu. Zapewniamy dobrze wyszkolonych oraz doświadczonych inspektorów oraz ekspertów - pracowników biurowych zaangażowanych w różne procesy obsługi statutowej w tym zatwierdzanie dokumentacji. DNV utrzymuje obszerne bazy danych technicznych i wiedzy dla IMO, UE, ILO, IACS, państw bandery. Śledzimy zmieniające się wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska, dzięki czemu zawsze jesteśmy na bieżąco z rozwojem przepisów. Utrzymujemy ścisłą współpracę ze wszystkimi głównymi państwami bandery i innymi zainteresowanymi stronami.

Bezpośrednio po przeglądzie na statku wystawiamy świadectwo klasy oraz wymagane przepisami międzynarodowe certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo statku i załogi czy też potwierdzamy spełnienie wymagań dot. ochrony środowiska.

W przypadku niektórych rodzajów inspekcji, oferujemy „remote surveys” (inspekcje zdalne), które nie wymagają obecności inspektora na statku.

Osoby zajmujące się eksploatacją statków doskonale wiedzą, że statki działają w wymagających warunkach i muszą spełniać rygorystyczne normy. Możemy pomóc w uzyskaniu niezbędnych certyfikatów czy dokumentów warunkujących eksploatację statku, ułatwić kontrolę i zmniejszanie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem czy doradzić dostępne opcje przy planowaniu działań w kierunku ochrony środowiska. Chętnie wspomożemy w przestrzeganiu rygorystycznych przepisów, podnoszeniu wydajności i efektywności.

Dlaczego nie rozważyć zmiany klasy na DNV, wiodące na świecie towarzystwo klasyfikacyjne? Przeniesienie klasy do DNV jest zwykle szybkim i łatwym procesem, a zarazem zapewnia bezpieczniejsze i wydajniejsze wykorzystanie jednostki.