Dział Nowe Budowy

Usługi związane z nadzorem nad budową statków i obiektów pływających

Od wielu dziesięcioleci sprawujemy nadzór nad realizacją projektów kompletnych statków w polskich stoczniach, jak również budową konstrukcji kadłubowych przeznaczonych dla partnerów zagranicznych. Nasza działalność polega zarówno na weryfikacji projektów na zgodność z przepisami DNV jak i wymaganiami konwencji międzynarodowych: SOLAS, MARPOL, LOAD LINE i wielu innych.

Zaufały nam Administracje Morski z ponad 130 Państw na całym świecie, upoważniając DNV do sprawowania w ich imieniu nadzoru nad wymaganiami związanymi z szerokim zakresem regulacji prawa międzynarodowego, jak również innych lokalnych rozporządzeń.

Obecnie wymogi dotyczące przemysłu okrętowego stają się coraz bardziej złożone i w związku z tym, zarówno w przypadku statków nowo budowanych, jak również w czasie ich eksploatacji, istotne jest wsparcie kompetentnego partnera, takiego jak DNV. Nasi specjaliści, posiadający szerokie kwalifikacje, pomogą płynnie i profesjonalnie przejść przez proces realizacji projektu oraz weryfikacji na zgodność z wymaganiami i standardamiŁącząc tradycję i nowoczesność , wyznaczamy standardy klasyfikacyjne dla projektowania w zakresie najnowszych dostępnych technologii i najwyższego bezpieczeństwa. (… tutaj link do przepisów i standardów)

Optymalizacja projektów w przemyśle okrętowym pod kątem dekarbonizacji jest kluczowym aspektem rozwoju działalności DNV. Podejmujemy stosowne inicjatywy i aktualizujemy modele „schodów(ścieżek) dekarbonizacyjnych” aby wesprzeć naszych partnerów w spełnieniu coraz bardziej rygorystycznych celów i przepisów wynikających ze zmian klimatycznych.

DNV dysponując jedną z największych na świecie sieci doświadczonych i wykwalifikowanych inżynierów oraz inspektorów, realizuje z sukcesami cele związane z ochroną życia na morzu, mienia i środowiska.

Zapraszamy do współpracy!