Skip to content

Inspekcje zdalne

Inspekcje zdalne

Zadowolenie klientów oraz ochrona środowiska są jednymi z głównych założeń strategii DNV . Łącząc te dwa zagadnienia, wprowadziliśmy możliwość przeprowadzania inspekcji zdalnych. Obecnie jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie – tylko w Polsce inspektorzy DNV przeprowadzają blisko tysiąc inspekcji tego rodzaju rocznie.

Przeprowadzenie inspekcji w miejscu produkcji może być czasochłonnym i kosztownym procesem. Dojazd do klienta wymaga często długiej i uciążliwej podróży. Zdarza się, że próby nadzorowane przez inspektorów DNV niosą za sobą duże ryzyko, co obliguje naszych klientów do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa. Mogą pojawić się niespodziewane okoliczności, które wygenerują nieplanowany czas oczekiwania na odbiory w miejscu produkcji. To wszystko wydłuża czas i zwiększa koszty.

DNV to wiodące towarzystwo klasyfikacyjne na polu digitalizacji swoich usług. Wychodząc naprzeciw wspomnianym wyzwaniom, , stworzyliśmy serwis, dzięki któremu można nie tylko pożegnać się z powyższymi problemami, ale też rozwiązać wiele innych. Poprzez wyeliminowanie czasu podróży oraz oczekiwania, odbiory zdalne można przeprowadzić bardziej elastycznie i efektywnie Zdalne inspekcje zapewniają również większą elastyczność, umożliwiając naszym klientom bardziej efektywne planowanie odbiorów oraz ograniczenie kosztów wynikających z podróży.

Odbiory prowadzone zdalnie sprawiają, że nasze usługi są bardziej przyjazne naturze. Jednym z celów DNV jest zminimalizowanie negatywnego wpływu działalności na środowisko. Wprowadzając inspekcje zdalne w znacznym stopniu ograniczamy ślad węglowy wynikający z dojazdu inspektorów do klientów. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, kiedy odległość pomiędzy biurem DNV a miejscem produkcji wymaga długiej podróży.

Zakres oraz jakość certyfikacji lub weryfikacji produktów i materiałów pozostają niezmienne, niezależnie od tego, czy inspektor jest fizycznie na miejscu, czy przeprowadza inspekcję zdalnie. Narzędzia, które wykorzystujemy w tym celu, pozwalają na utrzymanie jakości usług na niezmiennie wysokim poziomie, a także bezproblemowy i bezpieczny przepływ dokumentów oraz informacji. Inspekcje zdalne prowadzone są przez lokalne placówki DNV. Wierzymy, że lokalny język oraz znajomość realiów panujących w miejscu odbioru są kluczem do sukcesu.

Inspekcje zdalne dla certyfikacji oraz weryfikacji komponentów i materiałów to:

  • ograniczone koszty podróży i czas oczekiwania,
  • większa elastyczność planowania,
  • bezpieczne i łatwe w użyciu narzędzia,
  • mniejszy ślad węglowy,
  • globalna dostępność ekspertów DNV,
  • bezpośrednie udostępnianie wyników za pośrednictwem narzędzi elektronicznych DNV.