Skip to content

Approval Center Poland (ACP)

Approval Center Poland (ACP) jest istotną częścią globalnej sieci biur odpowiedzialnych za weryfikację zgodności dokumentacji technicznej statków i obiektów offshore z przepisami DNV, międzynarodowych konwencji oraz wymaganiami flag authorities.

W ramach procesu klasyfikacji projekt każdej nowej jednostki pływającej bądź jej przebudowa, musi być sprawdzony i zatwierdzony na zgodność z przepisami towarzystwa klasyfikacyjnego. Otrzymanie wspomnianej akceptacji jest niezbędne w celu uzyskania świadectwa klasy przez jednostkę i dopuszczenia jej do bezpiecznej eksploatacji.

W ACP przeprowadzamy zatwierdzenie dokumentacji technicznej w wielu dziedzinach, dla różnych typów statków, powstających zarówno w polskich jak i zagranicznych biurach projektowych.

Podstawowe dziedziny w których posiadamy kompetencje to:

  • Konstrukcja i wytrzymałość kadłubów,
  • Stateczność i niezatapialność,
  • Silniki i urządzenia okrętowe,
  • Systemy rurarskie i elektryczne,
  • Automatyka i wyposażenie nawigacyjne
  • Urządzenia dźwigowe.

Rozumiejąc wyzwania naszych klientów wspieramy ich działania również we wczesnych fazach projektu (pre-contract) poprzez ewaluację projektów wstępnych jak i pomoc w potwierdzeniu zgodności z przepisami projektów rozwojowych wykorzystując formułę „Approval in Principle”.


Statkom znajdującym się w eksploatacji oferujemy szereg serwisów pomagających zarządzać ryzykiem, zapewnić operacyjność oraz poprawić ich efektywność, takich jak: Konwersje i przebudowy – wiele jednostek w cyklu swojego życia musi zostać dostosowanych do zmieniających się potrzeb runku bądź wymagań przepisowych. Prowadzimy kompleksowe zatwierdzenia nowej bądź zmodyfikowanej dokumentacji technicznej.

Nasz zespół Maritime jest gotów do współpracy z Tobą i Twoją firmą. Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się