Other sectors

Zarządzanie ryzykiem biznesowym w czasach pandemii

Laptop with digital graphs

Zapraszamy do udziału w webinarium internetowym, które odbędzie się już 11 maja 2020 r. o godz. 10:00

Podczas webinarium spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego zmiany związane z pandemią zaskoczyły niemal wszystkie firmy? Udział w spotkaniu pozwoli inaczej spojrzeć na obecnie funkcjonujący w wielu firmach system zarządzania ryzykiem biznesowym i może być przyczyną do jego modyfikacji.

Dlaczego warto wziąć udział? 

Webinarium poprowadzi doświadczony menadżer i audytor systemów zarządzania specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem biznesowym. Udział w wydarzeniu ułatwi analizę mocnych i słabych stron własnego systemu zarządzania ryzykiem biznesowym w firmie. Opowiemy także o skutecznych narzędziach wspierających poszczególne elementy zarządzania ryzykiem, a na koniec wskażemy prawidłowe działanie systemu na przykładzie reakcji na ryzyko pandemii. 

Program webinarium

  • Analiza rozwoju wydarzeń związanych z pandemią w odniesieniu do istniejącego w firmach systemu zarządzania ryzykiem
  • Podstawowe słabości systemów zarządzania ryzykiem i propozycje doskonalenia
  • Właściwe funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem na przykładzie pandemii

Agenda 

10:00 – rozpoczęcie webinarium   
10:15 – zajęcia webinaryjne   
11:00 – sesja pytań i odpowiedzi   
11:30 – podsumowanie i zakończenie webinarium 

Prowadzący

Artur Wawrzynowski

Rezerwacje i zgłoszenia

Zgłoszenia na webinarium prosimy nadsyłać do dnia 8 maja 2020 r. do godziny 16:00. W dniu webinarium do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: webinaria@dnvgl.com 

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Pozostałe informacje

Udział w webinarium jest bezpłatny.   

Koszt imiennego zaświadczenia o uczestnictwie uczestnictwie + nagranie z wydarzenia udostęnione w postaci linku to 50,00 zł netto (61,50 zł brutto). 

Podczas webinarium spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego zmiany związane z pandemią zaskoczyły niemal wszystkie firmy? Udział w spotkaniu pozwoli inaczej spojrzeć na obecnie funkcjonujący w wielu firmach system zarządzania ryzykiem biznesowym i może być przyczyną do jego modyfikacji.

Dlaczego warto wziąć udział? 

Webinarium poprowadzi doświadczony menadżer i audytor systemów zarządzania specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem biznesowym. Udział w wydarzeniu ułatwi analizę mocnych i słabych stron własnego systemu zarządzania ryzykiem biznesowym w firmie. Opowiemy także o skutecznych narzędziach wspierających poszczególne elementy zarządzania ryzykiem, a na koniec wskażemy prawidłowe działanie systemu na przykładzie reakcji na ryzyko pandemii. 

Program webinarium

  • Analiza rozwoju wydarzeń związanych z pandemią w odniesieniu do istniejącego w firmach systemu zarządzania ryzykiem
  • Podstawowe słabości systemów zarządzania ryzykiem i propozycje doskonalenia
  • Właściwe funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem na przykładzie pandemii

Agenda 

10:00 – rozpoczęcie webinarium   
10:15 – zajęcia webinaryjne   
11:00 – sesja pytań i odpowiedzi   
11:30 – podsumowanie i zakończenie webinarium 

Prowadzący

Artur Wawrzynowski

Rezerwacje i zgłoszenia

Zgłoszenia na webinarium prosimy nadsyłać do dnia 8 maja 2020 r. do godziny 16:00. W dniu webinarium do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: webinaria@dnvgl.com 

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Pozostałe informacje

Udział w webinarium jest bezpłatny.   

Koszt imiennego zaświadczenia o uczestnictwie uczestnictwie + nagranie z wydarzenia udostęnione w postaci linku to 50,00 zł netto (61,50 zł brutto).