Jak wygląda zarządzanie ryzykiem w Twojej firmie?

Jak wygląda zarządzanie ryzykiem w Twojej firmie?

Badanie objęło 1 563 profesjonalistów na całym świecie. To pokazuje, że firmy uważają, że zarządzanie ryzykiem będzie odgrywać kluczową rolę w ogólnej strategii biznesowej i wpłynie na ich wyniki w dłuższej perspektywie.

Najważniejsze wnioski


  • W większości przypadków firmy wykorzystują wewnętrzne podejście do zarządzania ryzykiem, a jedynie 36% firm korzysta z co najmniej jednego standardu, wytycznych lub ram dla zarządzania ryzykiem.
  • Ponad 80% uważa, że ​​ustrukturyzowane podejście do zarządzania ryzykiem w ich systemie zarządzania zwiększy wartość firmy i jej interesariuszy.
  • Około 1 na 2 organizacje jest motywowana możliwością uzyskania korzyści finansowych poprzez wdrożenie zarządzania ryzykiem w organizacji.
  • 1 na 2 firmy posiada politykę zarządzania ryzykiem.
  • Znaczna część firm (2 na 3), współpracuje z dedykowanymi zespołami ds. zarządzania ryzykiem. Jednak 40% z nich ma ograniczony zakres działania.
  • 1 w 2 firmach oczekuje poprawy swoich możliwości zarządzania ryzykiem w ciągu najbliższych 3 lat.

Aby uzyskać pełne wnioski, pobierz poniższy raport. Może Cię także zainteresować przegląd wymagań związanych z ryzykiem w nowych normach ISO opartych na HLS. W tym celu dodano profesjonalną listę kontrolną, umożliwiającą przeprowadzenie oceny przygotowania do wymagań ISO związanych z ryzykiem.

  Raport ViewPoint

Raport ViewPoint

Pobierz pełny raport (Eng.)

  Wideo

Wideo

Obejrzyj wideo na temat wniosków z raportu (Eng.)

 

Infografika

Pobierz infografikę (Eng.)

 

Wstęp do Zarządzania Ryzykiem w normach ISO (Eng.)