Czy twój łańcuch dostaw jest dostosowany do wymagań przyszłości?

Poprzez ciągłe dostosowywanie się do rosnących wymagań, firmy udowadniają że zrównoważony rozwój jest istotny w całym łańcuchu wartości firmowych, a nie tylko w bezpośrednio kontrolowanych działaniach operacyjnych.

Najważniejsze wnioski

  • Ponad połowa respondentów uważa, że mała ingerencja w środowisko oraz bezpieczeństwo i higiena pracy są kluczowe dla zapewnienia zrównoważonego łańcucha dostaw.
  • W celu poprawy zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw, 1 na 2 badanych już uwzględnił kwestie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem.
  • 1 na 3 respondentów jest zdania, że zrównoważony rozwój ma znaczący wpływ przy podejmowaniu decyzji zakupowych.
  • 86% firm odczuwa presję (głównie ze strony własnych klientów), aby zarządzać łańcuchem dostaw w bardziej zrównoważony sposób.
  • 81% badanych podjęło przynajmniej jedną aktywność na rzecz poprawy poziomu zrównoważenia swojego łańcucha dostaw.
  • Tylko 7% firm osiągnęło do tej pory wszystkie poziomy łańcucha dostaw, co oznacza, że zakres działań w obszarze łańcucha dostaw jest wciąż zbyt mały.
  Raport ViewPoint (Wersja ang.)

Raport ViewPoint (Wersja ang.)

Czy twój łańcuch dostaw jest dostosowany do wymagań przyszłości? Pobierz raport i dowiedz się więcej

  Infografika (Wersja ang.)

Infografika (Wersja ang.)

Zobacz infografikę z kluczowymi wnioskami

  Wideo (Wersja ang.)

Wideo (Wersja ang.)

Zobacz infografikę w formie wideo