ViewPoint Przeciwdziałanie korupcji

Czy przekupstwo i korupcja schodzą na dalszy plan strategii korporacyjnych?

Powszechnie szacuje się, że rocznie na całym świecie na korupcję przeznacza się ponad 2,6 biliona USD lub 5% globalnego PKB(1). Badanie DNV wskazuje na duże zaangażowanie większości firm w przeciwdziałanie korupcji, ale mniej z nich zdaje się znać i kontrolować swoje rzeczywiste ryzyko. Obawy dotyczą przede wszystkim zgodności z przepisami, wozerunku i ryzyka etycznego, ale większość z nich poprzestaje na wdrożeniu polityki antykorupcyjnej. Tylko 33,5% przeprowadza ocenę ryzyka, a 37,4% przeprowadza analizę należytej staranności (due diligence) w odniesieniu do agentów sprzedaży.   

Badanie przeprowadzone przez Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) wykazało, że 85% oszustów wykazywało behawioralne oznaki oszustwa(2). Prawie połowa badanych przypadków miała miejsce z powodu braku kontroli wewnętrznej lub obejścia istniejących mechanizmów kontrolnych. Co więcej, 81% poszkodowanych organizacji zmodyfikowało swoje mechanizmy kontroli w następstwie oszustwa, najprawdopodobniej uznając, że potrzebne jest ustrukturyzowane podejście. 

Badanie DNV pokazuje, że firmy dostrzegają korzyści płynące z systemu zarządzania przeciwdziałaniem łapówkarstwu. Firmy przyjmujące podejście antykorupcyjne oparte na uznanej na całym świecie normie ISO 37001 podejmują bardziej aktywne kroki w celu określenia ryzyka i zapewnienia, że są lepiej przygotowane do zarządzania nim w celu zapobiegania incydentom, a nie ich łagodzenia.  Wydaje się jednak, że tylko nieliczni przyjmują ustrukturyzowane podejście, dopóki nie zostaną zmuszeni do wprowadzenia zmian w wyniku incydentu. 

Przeczytaj pełny raport i dowiedz się więcej o tym, jak firmy postrzegają i podchodzą do środków antykorupcyjnych, aby chronić swoją działalność i reputację.


(1) Reference: The World Bank blog 

(2) Reference: ACFE study

Metodologia

Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2022 r. przy użyciu metodologii CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Wzięło w nim udział 1190 klientów DNV Business Assurance z różnych branż w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Środkowej i Południowej oraz Azji. Próba nie jest statystycznie reprezentatywna dla firm na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć w pełnej wersji badania.

Pobierz

(optional)
(optional)