Filmy na temat nowych norm ISO

Obejrzyj filmy przygotowane przez Managera ds. Jakości Niall'a Pembery'ego na temat kluczowych elementów nowych standardów ISO.

Podstawowa struktura

Wspólne ramy dla wszystkich standardów (nowych i kolejnych wydań).

Myślenie oparte na ryzyku

Kolejne wersje standardów z 2015 r. wymagają systematycznego podejścia do rozpoznawania ryzyka i zarządzania ryzykiem.

 

Kontekst i strony zainteresowane 

Organizacja powinna dokonywać na wysokim szczeblu przeglądu  swojej działalności i kontekstu, w którym działa.

 

Przywództwo

Najwyższe kierownictwo musi się aktywnie angażować i brać na siebie odpowiedzialność.