DNV w Polsce

Filmy na temat nowych norm ISO

Obejrzyj filmy przygotowane przez Managera ds. Jakości Niall'a Pembery'ego na temat kluczowych elementów nowych standardów ISO.

Podstawowa struktura

Wspólne ramy dla wszystkich standardów (nowych i kolejnych wydań).

Myślenie oparte na ryzyku

Kolejne wersje standardów z 2015 r. wymagają systematycznego podejścia do rozpoznawania ryzyka i zarządzania ryzykiem.

 

Kontekst i strony zainteresowane 

Organizacja powinna dokonywać na wysokim szczeblu przeglądu  swojej działalności i kontekstu, w którym działa.

 

Przywództwo

Najwyższe kierownictwo musi się aktywnie angażować i brać na siebie odpowiedzialność.