Godne zaufania certyfikaty, które można śledzić

Bezpieczeństwo, dostępność i pewność

Wszystkie nasze certyfikaty systemów zarządzania i łańcuchów dostaw są przechowywane w bezpiecznym magazynie certyfikatów DNV w prywatnej chmurze Azure. Dzięki temu każdy może natychmiast potwierdzić, że certyfikat jest ważny i aktualny.

Ludzie prowadzą interesy z firmami, którym ufają. DNV zajmuje się budowaniem zaufania od ponad 160 lat. Upewnienie się, że wszystkie certyfikaty wydane przez DNV są bezpiecznie przechowywane i identyfikowalne w dowolnym momencie, pozwala naszym klientom zachować przejrzystość i wykazać zgodność z zasadami i normami, którym mogą zaufać ich interesariusze.

Informacje o bezpiecznym przechowywaniu certyfikatów DNV

DNV wystawia i przechowuje wszystkie certyfikaty cyfrowo w prywatnej chmurze Azure. Zapewnia to zwiększone bezpieczeństwo informacji i gwarantuje, że certyfikaty DNV są dostępne w dowolnym momencie w celu potwierdzenia ich ważności. Jednocześnie szczegóły każdego certyfikatu są administrowane w systemie produkcyjnym DNV. Tylko DNV może dodawać nowe certyfikaty i aktualizować dane, podczas gdy każdy może uzyskać dostęp do bezpiecznego magazynu w celu sprawdzenia statusu i szczegółów certyfikatu.

Sprawdzanie ważności certyfikatu

Wszystkie certyfikaty mają wbudowany kod QR. Zeskanowanie kodu QR za pomocą urządzenia mobilnego uruchamia wyszukiwanie w bezpiecznym magazynie certyfikatów DNV. Każdy może w dowolnym momencie sprawdzić i zweryfikować roszczenia firmy dotyczące ważności certyfikatu, jego zakresu i szczegółów. Można to również sprawdzić za pomocą naszego publicznego narzędzia do sprawdzania certyfikatów online.

Dowiedz się więcej

  Jak sprawdzić ważność certyfikatu ?

Jak sprawdzić ważność certyfikatu ?

Zobacz nasz krótki przewodnik