Nasza organizacja

Struktura DNV GL składa się z pięciu obszarów biznesowych:

Branża morska
DNV GL to wiodące światowe towarzystwo klasyfikacyjne i uznany doradca branży morskiej. Poprawiamy stan bezpieczeństwa, jakość i efektywność energetyczną oraz wyniki środowiskowe globalnej żeglugi handlowej dla wszystkich typów jednostek i konstrukcji morskich. Inwestujemy w badania i rozwój, szukając wspólnie z przemysłem rozwiązań, które będą w stanie sprostać strategicznym wyzwaniom operacyjnym i regulacyjnym.

Branża oil and gas
DNV GL jest czołowym doradcą globalnej branży ropy i gazu. Świadczymy konsekwentne i zintegrowane usługi w wewnętrznej kontroli technicznej i morskiej. Zapewniamy także doradztwo, zarządzanie ryzykiem i klasyfikacje offshorowe, aby umożliwiać uzyskiwanie bezpiecznych, niezawodnych i coraz lepszych wyników projektów i operacji. Wspólnie z naszymi partnerami jesteśmy w awangardzie branży rozwijając dobre praktyki i standardy. Nasi pracownicy posiadają praktyczne doświadczenie, umiejętności z wielu branż oraz zdolności innowacyjne potrzebne do rozwiązywania złożonych wyzwań, przed którymi stają nasi klienci.

Energetyka
DNV GL świadczy cieszące się światową renomą usługi badawcze i doradcze na rzecz łańcucha wartości energii, m.in. w zakresie odnawialnych źródeł energii i wydajności energetycznej. Nasza ekspercka wiedza obejmuje energetykę wiatrową (lądową i morską), słoneczną i konwencjonalną, sieci przesyłowe i dystrybucyjne, sieci inteligentne oraz zrównoważone wykorzystanie energii jak również rynki i regulacje energii. Naszych 3 000 specjalistów z tego obszaru działalności wspiera klientów na całym świecie w dostarczaniu niezawodnej, wydajnej i zrównoważonej energii.

Business Assurance
Kontrole wewnętrzne DNV GL to jeden z wiodących światowych podmiotów certyfikujących. Pomagamy firmom zapewnić wydajność ich organizacji, produktów, personelu, zakładów i łańcuchów dostaw poprzez certyfikację, weryfikację, oceny i usługi szkoleniowe. Tworząc partnerstwa z naszymi klientami budujemy modele zrównoważonej działalności i rozwijamy zaufanie akcjonariuszy z różnorodnych branż.

Software
DNV GL jest czołowym dostawcą oprogramowania zapewniającego bezpieczniejszą, inteligentniejszą i bardziej ekologiczną przyszłość w branżach energetyki, przetwarzania i morskiej. Nasze rozwiązania wspierają różnorodne działania o kluczowym znaczeniu dla firm, w tym projektowanie i inżynierię, oceny ryzyka, nienaruszalność i optymalizację aktywów, jakość, BHP i środowisko oraz zarządzanie statkami. Nasza obecność na całym świecie pozwala nam lepiej skupić się na klientach i dzielić się skutecznie najlepszymi praktykami i standardami przemysłowymi.

Aby uzyskać więcej informacji o naszej organizacji, kliknij następujące tytuły odpowiednich stron głównych: