DNV w Polsce

Zmiany w nowym wydaniu normy ISO 14001:2015 - szkolenie dla kadry kierowniczej

Zmiany w nowym wydaniu normy ISO 14001:2015 - szkolenie dla kadry kierowniczej

We wrześniu 2015 roku została wydana nowa norma ISO 14001:2015. Okres przejściowy na dostosowanie systemu zarządzania środowiskiem do wymagań nowej edycji normy wynosi 3 lata. Oznacza to, że we wrześniu 2018 roku wszystkie certyfikaty zgodności z ISO 14001:2004 stracą ważność i nie będą już uznawane międzynarodowo. Szkolenie pozwala uzyskać wiedzę na temat istoty tworzenia i funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego w organizacji.

Co zyskujesz

Zrozumienie i umiejętność interpretacji wymagań normy ISO 14001:2015 niezbędną do wdrożenia, ustanowienia, monitorowania i rozwoju systemu zarządzania środowiskowego w organizacji.

Odbiorcy szkolenia

Wszystkie osoby, których celem jest zdobycie, bądź ugruntowanie wiedzy o budowie i wymaganiach systemu opartego o normę ISO 14001:2015.

Zawartość szkolenia

 • Piramida procesowa w firmie - identyfikacja procesów i ich granic. Rodzaje procesów i zależności między nimi. Najczęściej spotykane błędy przy identyfikacji procesów.
 • Struktura HLS – Wspólna Struktura Ramowa wymagań punktów standardu ISO 14001:2015
 • Podejście procesowe w systemie środowiskowym
 • Przywództwo, zaangażowanie i odpowiedzialność Kierownictwa organizacji
 • Analiza ryzyk i szans w ISO 14001 w odniesieniu do kontekstu wew/zew Firmy oraz stron zainteresowanych
 • Podejście do aspektów środowiskowych z uwzględnieniem cyklu życia wyrobu
 • Zarządzanie zmianą w systemie środowiskowym
 • Pomiary i monitorowanie (w tym pomiary efektywności procesów i efektów działalności środowiskowej)

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się

Długość szkolenia:

4 godz.

Cena:

300 zł netto

Dodatkowe informacje:

Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatu / zaświadczenia, przerw kawowych oraz obiadu.

Co zyskujesz

Zrozumienie i umiejętność interpretacji wymagań normy ISO 14001:2015 niezbędną do wdrożenia, ustanowienia, monitorowania i rozwoju systemu zarządzania środowiskowego w organizacji.

Odbiorcy szkolenia

Wszystkie osoby, których celem jest zdobycie, bądź ugruntowanie wiedzy o budowie i wymaganiach systemu opartego o normę ISO 14001:2015.

Zawartość szkolenia

 • Piramida procesowa w firmie - identyfikacja procesów i ich granic. Rodzaje procesów i zależności między nimi. Najczęściej spotykane błędy przy identyfikacji procesów.
 • Struktura HLS – Wspólna Struktura Ramowa wymagań punktów standardu ISO 14001:2015
 • Podejście procesowe w systemie środowiskowym
 • Przywództwo, zaangażowanie i odpowiedzialność Kierownictwa organizacji
 • Analiza ryzyk i szans w ISO 14001 w odniesieniu do kontekstu wew/zew Firmy oraz stron zainteresowanych
 • Podejście do aspektów środowiskowych z uwzględnieniem cyklu życia wyrobu
 • Zarządzanie zmianą w systemie środowiskowym
 • Pomiary i monitorowanie (w tym pomiary efektywności procesów i efektów działalności środowiskowej)

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość