Zarządzanie ryzykiem według wymagań Standardu BRCGS Packaging Materials Issue 6

Zapoznanie z wymaganiami oraz przedstawienie praktycznych rozwiązań w zarządzaniu ryzykiem wg wymagań BRCGS Packaging Materials Issue 6.

Co zyskujesz

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z podstawowymi pojęciami i modelami zarządzania ryzykiem oraz przedstawienie praktycznych metod identyfikacji i analizy ryzyka w organizacji. Podczas spotkania zostaną omówione praktyczne sposoby postępowania z ryzykiem i jego kontroli.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili zidentyfikować i ocenić istniejące zagrożenia i ryzyka oraz będą przygotowani do prowadzenia projektu wdrożenia i utrzymania ustrukturyzowanego systemu zarządzania ryzykiem w organizacji.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poznać i zrozumieć proces zarządzania ryzykiem i zagrożeniami wg wymagań najnowszej 6-tej wersji standardu BRCGS Packaging Materials

Członkowie zespołu ds. HARA, audytorzy wewnętrzni systemów zarządzania, pełnomocnicy systemów, kierownicy oraz przedstawiciele kierownictwa, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Zawartość szkolenia

 1. Zarządzanie ryzykiem – wprowadzenie
 2. Powiązanie standardów zarządzania ryzykiem z istniejącymi standardami zarządzania w organizacji
 3. Przegląd standardów i modeli zarządzania ryzykiem
 4. Cele i zasady zarządzania ryzykiem
 5. Proces zarządzania ryzykiem
 6. Metody identyfikacji, estymacji i oceny ryzyka – warsztat
 7. Analiza ryzyka na poziomie strategii, procesów, obszarów, komórki organizacyjnej oraz projektu
 8. Podejmowanie decyzji dotyczących ryzyka – postępowanie z ryzykiem
 9. Akceptowanie ryzyka
 10. Informowanie o ryzyku
 11. Monitorowanie i przegląd ryzyka

Co zyskujesz

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z podstawowymi pojęciami i modelami zarządzania ryzykiem oraz przedstawienie praktycznych metod identyfikacji i analizy ryzyka w organizacji. Podczas spotkania zostaną omówione praktyczne sposoby postępowania z ryzykiem i jego kontroli.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili zidentyfikować i ocenić istniejące zagrożenia i ryzyka oraz będą przygotowani do prowadzenia projektu wdrożenia i utrzymania ustrukturyzowanego systemu zarządzania ryzykiem w organizacji.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poznać i zrozumieć proces zarządzania ryzykiem i zagrożeniami wg wymagań najnowszej 6-tej wersji standardu BRCGS Packaging Materials

Członkowie zespołu ds. HARA, audytorzy wewnętrzni systemów zarządzania, pełnomocnicy systemów, kierownicy oraz przedstawiciele kierownictwa, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Zawartość szkolenia

 1. Zarządzanie ryzykiem – wprowadzenie
 2. Powiązanie standardów zarządzania ryzykiem z istniejącymi standardami zarządzania w organizacji
 3. Przegląd standardów i modeli zarządzania ryzykiem
 4. Cele i zasady zarządzania ryzykiem
 5. Proces zarządzania ryzykiem
 6. Metody identyfikacji, estymacji i oceny ryzyka – warsztat
 7. Analiza ryzyka na poziomie strategii, procesów, obszarów, komórki organizacyjnej oraz projektu
 8. Podejmowanie decyzji dotyczących ryzyka – postępowanie z ryzykiem
 9. Akceptowanie ryzyka
 10. Informowanie o ryzyku
 11. Monitorowanie i przegląd ryzyka

Sprawdź terminy najbliższych szkoleń

  Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń

Zapoznaj się z naszą aktualną ofertą szkoleń

  Harmonogram webinariów

Harmonogram webinariów

Zapoznaj się z naszą ofertą webinariów (PDF)

  Aktualności

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

O DNV - Business Assurance

Kilka słów o naszej organizacji

 

Kontakt Business Assurance

Masz inne pytania? Prześlij je do nas

 

RODO

Polityka prywatności DNV Business Assurance Poland

 

Ogólne Warunki Handlowe Szkoleń otwartych organizowanych przez DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o.

Pobierz PDF

 

Instrukcja zapisu na szkolenia

Pobierz PDF