Other sectors

Wymagania nowej wersji standardów łańcucha dostaw wyrobów zawierających surowce leśne i drzewne PEFC™

Lasy DNV GL

Szkolenie umożliwia uczestnikom zapoznać się z wymaganiami nowej wersji standardów PEFC™.


Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę o obowiązujących wymaganiach standardu PEFC ST 2002:2020 oraz wybranych zagadnień dotyczących znaków towarowych PEFC:PEFC ST 2001:2020. Wykłady będą ilustrowane licznymi przykładami pozwalające na łatwiejsze przyswojenie i utrwalenie wiedzy. Zdobyta wiedza pozwali na dostosowanie systemów kontroli pochodzenie produktu PEFC do nowej wersji standardu opublikowanego w 2020 roku.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób wdrażających systemy kontroli pochodzenia produktu PEFC oraz odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie w certyfikowanych firmach. 

Zawartość szkolenia

 • Wymagania systemu zarządzania PEFC
 • Definiowanie grup produktów PEFC
 • Wymagania dotyczące zaopatrzenia w certyfikowane surowce PEFC
 • Podstawowe wymagania dotyczące systemu należytej staranności PEFC
 • Bilanse certyfikowanych materiałów PEFC
 • Systemy kontroli oświadczeń FSC/stwierdzeń PEFC
 • Wymagania dotyczące sprzedaży i dostaw certyfikowanych wyrobów PEFC
 • Podwykonawstwo w procesach przepływu materiałów PEFC
 • Podstawowe wymagania dotyczące stosowania znaków towarowych i etykiet PEFC

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę o obowiązujących wymaganiach standardu PEFC ST 2002:2020 oraz wybranych zagadnień dotyczących znaków towarowych PEFC:PEFC ST 2001:2020. Wykłady będą ilustrowane licznymi przykładami pozwalające na łatwiejsze przyswojenie i utrwalenie wiedzy. Zdobyta wiedza pozwali na dostosowanie systemów kontroli pochodzenie produktu PEFC do nowej wersji standardu opublikowanego w 2020 roku.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób wdrażających systemy kontroli pochodzenia produktu PEFC oraz odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie w certyfikowanych firmach. 

Zawartość szkolenia

 • Wymagania systemu zarządzania PEFC
 • Definiowanie grup produktów PEFC
 • Wymagania dotyczące zaopatrzenia w certyfikowane surowce PEFC
 • Podstawowe wymagania dotyczące systemu należytej staranności PEFC
 • Bilanse certyfikowanych materiałów PEFC
 • Systemy kontroli oświadczeń FSC/stwierdzeń PEFC
 • Wymagania dotyczące sprzedaży i dostaw certyfikowanych wyrobów PEFC
 • Podwykonawstwo w procesach przepływu materiałów PEFC
 • Podstawowe wymagania dotyczące stosowania znaków towarowych i etykiet PEFC

Zobacz także

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca