DNV w Polsce

Wprowadzenie do audytow etycznych SMETA i ich wymagań

ISO 2015 revisione - Come possiamo aiutarti

​Szkolenie dedykowane prowadzone w formie wykładu przeplatanego warsztatami praktycznymi z wybranych zagadnień oraz prezentacją analizy przypadku (case study).

Szkolenie prowadzone w formie wykładu przeplatanego warsztatami praktycznymi z wybranych zagadnień oraz prezentacją analizy przypadku (case study).

Co zyskujesz

 • Praktyczną wiedzę o wymaganiach kodeksu etycznego ETI Base Code oraz procedurze audytowej SMETA.
 • Szkolenie pozwoli Tobie rozeznać jak łączyć wymagania metodyki SMETA i prawa obowiązującego w Polsce.
 • Lepszy wynik audytu weryfikującego, a przez to korzystny obraz Twojej firmy w oczach kontrahentów.
 • Jakie są wymagania SMETA w zakresie bioróżnorodności i energii odnawialnej.

Odbiorcy szkolenia

W szkoleniu może wziąć udział każdy, kto interesuje się zagadnieniami odpowiedzialności społecznej biznesu. Nie bez znaczenia jest to szkolenia dla osób, które mają się zajmować przygotowaniami przedsiębiorstwa do audytu weryfikującego, oraz dla tych, którzy odpowiadają w firmie za monitorowanie łańcucha dostaw. Zachęcamy do udziału w szkoleniu Menadżerów na co dzień zajmujących się kierowaniem pracą osób na wszystkich szczeblach zarządzania.

A osoby, które pełnią funkcję audytorów wewnętrznych kodeksu ETI Base Code /SMETA będą mogły uaktualnić swoją wiedzę i doskonalić swój warsztat audytorski.

Zawartość szkolenia

 • Wymagania w zakresie systemu zarządzania zgodnością z wytycznymi SMETA.
 • Ochrona środowiska i gospodarka odpadami.
 • Bezpieczne miejsce pracy według wymagań SMETA.
 • Ochrona przeciwpożarowa i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.
 • Jak zbudować system monitorowania dostawców, firm /agencji pracy tymczasowej wymagany przez SMETA.
 • Różnice w wymaganiach SMETA 2 Pillar – SMETA 4 Pillar.
 • Omówienie wymagań SMETA w zakresie zapobiegania korupcji i łapownictwu.
 • Jak organizować pracę młodocianych aby spełnić wymagania SMETA.
 • Wymagania w zakresie czasu pracy: rejestr czasu pracy i normy czasu pracy.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się

Szkolenie prowadzone w formie wykładu przeplatanego warsztatami praktycznymi z wybranych zagadnień oraz prezentacją analizy przypadku (case study).

Co zyskujesz

 • Praktyczną wiedzę o wymaganiach kodeksu etycznego ETI Base Code oraz procedurze audytowej SMETA.
 • Szkolenie pozwoli Tobie rozeznać jak łączyć wymagania metodyki SMETA i prawa obowiązującego w Polsce.
 • Lepszy wynik audytu weryfikującego, a przez to korzystny obraz Twojej firmy w oczach kontrahentów.
 • Jakie są wymagania SMETA w zakresie bioróżnorodności i energii odnawialnej.

Odbiorcy szkolenia

W szkoleniu może wziąć udział każdy, kto interesuje się zagadnieniami odpowiedzialności społecznej biznesu. Nie bez znaczenia jest to szkolenia dla osób, które mają się zajmować przygotowaniami przedsiębiorstwa do audytu weryfikującego, oraz dla tych, którzy odpowiadają w firmie za monitorowanie łańcucha dostaw. Zachęcamy do udziału w szkoleniu Menadżerów na co dzień zajmujących się kierowaniem pracą osób na wszystkich szczeblach zarządzania.

A osoby, które pełnią funkcję audytorów wewnętrznych kodeksu ETI Base Code /SMETA będą mogły uaktualnić swoją wiedzę i doskonalić swój warsztat audytorski.

Zawartość szkolenia

 • Wymagania w zakresie systemu zarządzania zgodnością z wytycznymi SMETA.
 • Ochrona środowiska i gospodarka odpadami.
 • Bezpieczne miejsce pracy według wymagań SMETA.
 • Ochrona przeciwpożarowa i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.
 • Jak zbudować system monitorowania dostawców, firm /agencji pracy tymczasowej wymagany przez SMETA.
 • Różnice w wymaganiach SMETA 2 Pillar – SMETA 4 Pillar.
 • Omówienie wymagań SMETA w zakresie zapobiegania korupcji i łapownictwu.
 • Jak organizować pracę młodocianych aby spełnić wymagania SMETA.
 • Wymagania w zakresie czasu pracy: rejestr czasu pracy i normy czasu pracy.