DNV w Polsce

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg ISO 50001

ISO 2015 revisione - Come possiamo aiutarti

Wdrożenie w organizacji systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2011. Szkolenie przedstawia jak wdrożyć w organizacji System Zarządzania Energią zgodny z ISO 50001:2011.

Co zyskujesz

Zrozumienie jak system oparty o ISO 50001:2011 pozwala na redukcję zużycia energii, emisji i kosztów w odniesieniu do prowadzonej działalności biznesowej i aspektów prawnych. Doświadczeni audytorzy DNV GL oraz specjaliści techniczni, w trakcie szkolenia, prowadzą poprzez wszystkie wymagania standardu zarządzania energią,  dzielą się wiedzą jak zaadaptować wymagania normy do systemu zarządzania organizacji oraz prezentują aspekty energetyczne w zakresie najczęściej używanych urządzeń wytwarzających oraz przetwarzających energię. Szkolenie zawiera odniesienie do opublikowanych regulacji prawnych w zakresie efektywności energetycznej oraz audytu energetycznego. Zakres informacji ze szkolenia został tak dopracowany, aby przygotować organizację do efektywnego wdrożenia systemu zarządzania energią spełniającego obowiązujące standardy jak i wymagania prawne wraz z odpowiednim podejściem do obsługi i utrzymania urządzeń o wysokim zużyciu energii.

Odbiorcy szkolenia

Osoby zaangażowane w budowę i wdrożenie systemu zarządzania energią w organizacjach oraz osoby, które posiadając już doświadczenia z wdrożenia i prowadzenia innych systemów zarządzania (w tym środowiskowego), potrzebują dodatkowej wiedzy jak efektywnie wdrożyć system zarządzania energią.

Zawartość szkolenia

Rola energii w organizacji

Wdrożenie systemu zarządzania energią – omówienie wymagań

Specyficzne wymagania do wdrożenia ISO 50001 

Prowadzenie przeglądu/ audytu energetycznego i określanie punktu odniesienia do analizy efektywności przyjętego systemu zarządzania energią – energetyczna linia bazowa.

Określanie wskaźników efektywności energetycznej

Przykłady pomocne w identyfikacji, przeglądzie, ocenie i wyborze odpowiednich aspektów energetycznych 

Aspekty energetyczne w najczęściej użytkowanych urządzeniach wytwarzających i przetwarzających energię

Powiązania ISO 50001 z innymi standardami zarządzania, obszary integracji systemów

Ścieżka certyfikacji ISO 50001

Sprawdzian wiedzy

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się

Długość szkolenia:

2 dni

Cena:

1950 zł netto

Dodatkowe informacje:

Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena zawiera koszty: materiałów szkoleniowych, przerw i wyżywienia podczas szkolenia, wydania certyfikatu ukończenia/zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Co zyskujesz

Zrozumienie jak system oparty o ISO 50001:2011 pozwala na redukcję zużycia energii, emisji i kosztów w odniesieniu do prowadzonej działalności biznesowej i aspektów prawnych. Doświadczeni audytorzy DNV GL oraz specjaliści techniczni, w trakcie szkolenia, prowadzą poprzez wszystkie wymagania standardu zarządzania energią,  dzielą się wiedzą jak zaadaptować wymagania normy do systemu zarządzania organizacji oraz prezentują aspekty energetyczne w zakresie najczęściej używanych urządzeń wytwarzających oraz przetwarzających energię. Szkolenie zawiera odniesienie do opublikowanych regulacji prawnych w zakresie efektywności energetycznej oraz audytu energetycznego. Zakres informacji ze szkolenia został tak dopracowany, aby przygotować organizację do efektywnego wdrożenia systemu zarządzania energią spełniającego obowiązujące standardy jak i wymagania prawne wraz z odpowiednim podejściem do obsługi i utrzymania urządzeń o wysokim zużyciu energii.

Odbiorcy szkolenia

Osoby zaangażowane w budowę i wdrożenie systemu zarządzania energią w organizacjach oraz osoby, które posiadając już doświadczenia z wdrożenia i prowadzenia innych systemów zarządzania (w tym środowiskowego), potrzebują dodatkowej wiedzy jak efektywnie wdrożyć system zarządzania energią.

Zawartość szkolenia

Rola energii w organizacji

Wdrożenie systemu zarządzania energią – omówienie wymagań

Specyficzne wymagania do wdrożenia ISO 50001 

Prowadzenie przeglądu/ audytu energetycznego i określanie punktu odniesienia do analizy efektywności przyjętego systemu zarządzania energią – energetyczna linia bazowa.

Określanie wskaźników efektywności energetycznej

Przykłady pomocne w identyfikacji, przeglądzie, ocenie i wyborze odpowiednich aspektów energetycznych 

Aspekty energetyczne w najczęściej użytkowanych urządzeniach wytwarzających i przetwarzających energię

Powiązania ISO 50001 z innymi standardami zarządzania, obszary integracji systemów

Ścieżka certyfikacji ISO 50001

Sprawdzian wiedzy