DNV w Polsce

Warsztaty RCA

Warsztaty RCA prowadzone przez DNV GL

Analiza przyczyn źródłowych problemów - szkolenie dedykowane

PROGRAM, ZAKRES, ODBIORCY SZKOLENIA 

Analiza przyczyn źródłowych / pierwotnych jest metodyką rozwiązywania problemów ukierunkowaną na identyfikowanie źródeł przyczyny problemów lub zdarzeń. Skuteczność metodyki RCA wynika z eliminowania rzeczywistych przyczyn problemów, w przeciwieństwie do adresowania przyczyn do oczywistych symptomów. Przez kierowanie działań naprawczych i odpowiednich środków we właściwe miejsca, można spodziewać się, że prawdopodobieństwo powtarzania się problemu będzie zminimalizowane. Jednakże uznaje się, że całkowite zapobieżenie powtarzaniu się przyczyny przez pojedynczą interwencję nie jest zawsze możliwe. W ten sposób RCA często brana jest pod uwagę jako wielokrotny proces i często jest postrzegana jako narzędzie ciągłej poprawy. 

Celem szkolenia jest przedstawienie i praktyczne nauczenie różnych metod analizy przyczyn występowania problemów i poszukiwania rozwiązań oraz wypracowanie możliwie najlepszych działań korygujących i zapobiegawczych. Poprzez poznanie istoty metodyki RCA oraz jej praktyczne zastosowanie uczestnik będzie mógł zrozumieć i zastosować ją do identyfikacji przyczyn niezgodności  w systemach zarządzania i w zespołach problemowych. Dzięki temu łatwiejsze okaże się patrzenie na przyczynę problemów z poziomu organizacji, procesu oraz stanowiska pracy. W konsekwencji metodyka ta pozwoli wypracować skuteczne i efektywne działania korygujące oraz zapobiegawcze. 

Poznanie całej metodyki RCA w ciągu 2 dni jest niemożliwe. Dlatego też dla potrzeb zrozumienia całej metodyki - jej podstaw i zweryfikowaniu poprzez praktyczne wykorzystanie narzędzi, będziemy pracować przy rozwiązywaniu problemów z: Diagramem Ishikawy, 5 Whys, Analizą Pareto, Analizą drzewa błędów, Diagramem przyczynowo-skutkowym. Na życzenie Państwa w ramach szkoleń dedykowanych możemy przedstawić inne narzędzia stosowane w RCA, takie jak: 8D, FMEA, Analiza barier, Analiza zmian,Apollo RCA itp. 

Typowymi odbiorcami szkolenia są osoby związane z audytowaniem i nadzorowaniem systemów zarządzania, a także osoby odpowiedzialne za zarządzanie procesami, analityków procesowych i kierowników funkcjonalnych, jak również członków zespołów projektowych i audytorów wewnętrznych (finansowych), którzy odnoszą się w swoich raportach do wyników procesów.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się

PROGRAM, ZAKRES, ODBIORCY SZKOLENIA 

Analiza przyczyn źródłowych / pierwotnych jest metodyką rozwiązywania problemów ukierunkowaną na identyfikowanie źródeł przyczyny problemów lub zdarzeń. Skuteczność metodyki RCA wynika z eliminowania rzeczywistych przyczyn problemów, w przeciwieństwie do adresowania przyczyn do oczywistych symptomów. Przez kierowanie działań naprawczych i odpowiednich środków we właściwe miejsca, można spodziewać się, że prawdopodobieństwo powtarzania się problemu będzie zminimalizowane. Jednakże uznaje się, że całkowite zapobieżenie powtarzaniu się przyczyny przez pojedynczą interwencję nie jest zawsze możliwe. W ten sposób RCA często brana jest pod uwagę jako wielokrotny proces i często jest postrzegana jako narzędzie ciągłej poprawy. 

Celem szkolenia jest przedstawienie i praktyczne nauczenie różnych metod analizy przyczyn występowania problemów i poszukiwania rozwiązań oraz wypracowanie możliwie najlepszych działań korygujących i zapobiegawczych. Poprzez poznanie istoty metodyki RCA oraz jej praktyczne zastosowanie uczestnik będzie mógł zrozumieć i zastosować ją do identyfikacji przyczyn niezgodności  w systemach zarządzania i w zespołach problemowych. Dzięki temu łatwiejsze okaże się patrzenie na przyczynę problemów z poziomu organizacji, procesu oraz stanowiska pracy. W konsekwencji metodyka ta pozwoli wypracować skuteczne i efektywne działania korygujące oraz zapobiegawcze. 

Poznanie całej metodyki RCA w ciągu 2 dni jest niemożliwe. Dlatego też dla potrzeb zrozumienia całej metodyki - jej podstaw i zweryfikowaniu poprzez praktyczne wykorzystanie narzędzi, będziemy pracować przy rozwiązywaniu problemów z: Diagramem Ishikawy, 5 Whys, Analizą Pareto, Analizą drzewa błędów, Diagramem przyczynowo-skutkowym. Na życzenie Państwa w ramach szkoleń dedykowanych możemy przedstawić inne narzędzia stosowane w RCA, takie jak: 8D, FMEA, Analiza barier, Analiza zmian,Apollo RCA itp. 

Typowymi odbiorcami szkolenia są osoby związane z audytowaniem i nadzorowaniem systemów zarządzania, a także osoby odpowiedzialne za zarządzanie procesami, analityków procesowych i kierowników funkcjonalnych, jak również członków zespołów projektowych i audytorów wewnętrznych (finansowych), którzy odnoszą się w swoich raportach do wyników procesów.