Other sectors

Warsztaty doskonalące dla pełnomocników ds. systemu zarządzania jakością

Parachute teams diving

Warsztaty zostały stworzone w celu zapewnienia możliwości rozwoju, a także ugruntowania wiedzy i umiejętności potrzebnych Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością w nadzorowaniu i doskonaleniu systemu.

Co zyskujesz

Przedstawiane podczas szkolenia zagadnienia koncentrują się wokół uczynienia z systemu zarządzania jakością sprawnego i najważniejszego narzędzia zarządzania firmą.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie jest dedykowane nowym i doświadczonym Pełnomocnikom ds. Systemu Zarządzania Jakością, którzy pragną ugruntować i poszerzyć swoja wiedzę na temat funkcjonowania certyfikowanego systemu zarządzania jakością oraz poznać narzędzia umożliwiające jego doskonalenie.

Zawartość szkolenia

I dzień - Planowanie (Plan)

 • Podejście procesowe (identyfikacja procesów, wejścia, wyjścia, przebieg, kluczowe kryteria, powiązania między procesami)
 • Podejście oparte na ryzyku (kontekst, interesariusze, identyfikacja zagrożeń i szans, analiza ryzyka i działania mitygujące)
 • Dokumentacja systemu zarządzania

II dzień - Realizacja (Do)

 • Przywództwo (polityka, cele doskonalenia)
 • Adekwatność zasobów
 • Środowisko procesów
 • Świadomość pracowników
 • Zarządzanie zmianą

III dzień - monitorowanie i reagowanie (Check & Act)

 • Monitorowanie w systemie zarządzania
 • Rola audytu wewnętrznego
 • Działania korygujące
 • Przegląd

ProwadzącyArtur Wawrzynowski

Artur Wawrzynowski – Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, stypendysta Technische Hochschule w Darmstadt. Posiada wieloletnią praktykę na stanowiskach menedżerskich w firmach produkcyjnych oraz na stanowisku pełnomocnika ds. zarządzania jakością. Obecnie, audytor wiodący, czynnie audytujący systemy zarządzania jakością. Wykładowca szkoleń z zakresu systemów zarządzania jakością oraz zintegrowanych systemów zarządzania (zarządzania ryzykiem biznesowym, techniki audytowania, doskonalenie systemów zarządzania). Autor i wykładowca cyklu szkoleń dla pełnomocników oraz dla liderów procesów.

Co zyskujesz

Przedstawiane podczas szkolenia zagadnienia koncentrują się wokół uczynienia z systemu zarządzania jakością sprawnego i najważniejszego narzędzia zarządzania firmą.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie jest dedykowane nowym i doświadczonym Pełnomocnikom ds. Systemu Zarządzania Jakością, którzy pragną ugruntować i poszerzyć swoja wiedzę na temat funkcjonowania certyfikowanego systemu zarządzania jakością oraz poznać narzędzia umożliwiające jego doskonalenie.

Zawartość szkolenia

I dzień - Planowanie (Plan)

 • Podejście procesowe (identyfikacja procesów, wejścia, wyjścia, przebieg, kluczowe kryteria, powiązania między procesami)
 • Podejście oparte na ryzyku (kontekst, interesariusze, identyfikacja zagrożeń i szans, analiza ryzyka i działania mitygujące)
 • Dokumentacja systemu zarządzania

II dzień - Realizacja (Do)

 • Przywództwo (polityka, cele doskonalenia)
 • Adekwatność zasobów
 • Środowisko procesów
 • Świadomość pracowników
 • Zarządzanie zmianą

III dzień - monitorowanie i reagowanie (Check & Act)

 • Monitorowanie w systemie zarządzania
 • Rola audytu wewnętrznego
 • Działania korygujące
 • Przegląd

ProwadzącyArtur Wawrzynowski

Artur Wawrzynowski – Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, stypendysta Technische Hochschule w Darmstadt. Posiada wieloletnią praktykę na stanowiskach menedżerskich w firmach produkcyjnych oraz na stanowisku pełnomocnika ds. zarządzania jakością. Obecnie, audytor wiodący, czynnie audytujący systemy zarządzania jakością. Wykładowca szkoleń z zakresu systemów zarządzania jakością oraz zintegrowanych systemów zarządzania (zarządzania ryzykiem biznesowym, techniki audytowania, doskonalenie systemów zarządzania). Autor i wykładowca cyklu szkoleń dla pełnomocników oraz dla liderów procesów.