Other sectors

System rekompensat dla sektorów energochłonnych – planowane zmiany w Ustawie. Szanse i zagrożenia dla beneficjentów

System rekompensant

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych określa zasady, tryb udzielania oraz sposób liczenia wielkości pomocy publicznej z tytułu wysokich kosztów energii elektrycznej dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Rewizja ustawy wprowadza propozycję istotnych zmian wpływających na zakres podmiotów upoważnionych do ubiegania się o rekompensaty, a także w sposobie wyliczania wysokości oraz uznawania warunkowości rekompensat.

Co zyskujesz

Szkolenie pomoże zrozumieć aktualne i planowane specyficzne wymagania stawiane przed instalacjami oraz najlepsze praktyki w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie rekompensat sektorowych. 

Odbiorcy szkolenia

Dyrektorzy finansowi, główni energetycy, dyrektorzy działu kontrolingu, dyrektorzy produkcji, osoby koordynujące przygotowanie wniosku po stronie instalacji.

Zawartość szkolenia

 • Podstawy prawne
 • Główne wymagania dotyczące wniosku
 • Elementy krytyczne wniosku o rekompensaty
 • Najczęściej spotykane błędy i braki we wniosku
 • Najlepsze praktyki po stronie Instalacji
 • Planowane istotne zmiany w systemie rekompensat ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących sektorów uprawnionych do ubiegania się o rekompensaty i dotyczące sposobu liczenia rekompensat.

Prowadzący - Paweł Grabowski

Paweł Grabowski s 

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obszarach ochrony środowiska oraz EU ETS w sektorach paliwowym i energetycznym. Jego działalność i zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zagadnień związanych z:
 • monitorowaniem i raportowaniem informacji i danych na potrzeby rozliczania emisji gazów cieplarnianych i przydziałów darmowych uprawnień do emisji,
 • wpływem zapisów polityk klimatyczno-energetycznych i wymagań EU ETS na funkcjonowanie zakładów przemysłowych,
 • zarządzaniem emisjami do powietrza, 
 • implementacją zapisów dokumentów BREF oraz wymagań konkluzji BAT,
 • zastosowaniem procesów business intelligence (przy wykorzystaniu np. technologii PowerBI) w szeroko pojętej ochronie środowiska.
Nasz ekspert uczestniczy w pracach badawczych i działaniach regulacyjnych prowadzonych w ramach organizacji reprezentujących przemysł zarówno w kraju, jak i na szczeblu unijnym. Paweł Grabowski od kilku lat jest również prężnie działającym weryfikatorem EU ETS. Oprócz standardowych weryfikacji raportów dotyczących wielkości emisji gazów cieplarnianych weryfikował również wnioski o przydział darmowych uprawnień do emisji na lata 2021-2026, raporty o poziomach działalności (tzw. raporty ALC) oraz wnioski o rekompensaty kosztów pośrednich emisji dla sektorów i podsektorów energochłonnych w III fazie EU ETS.

Co zyskujesz

Szkolenie pomoże zrozumieć aktualne i planowane specyficzne wymagania stawiane przed instalacjami oraz najlepsze praktyki w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie rekompensat sektorowych. 

Odbiorcy szkolenia

Dyrektorzy finansowi, główni energetycy, dyrektorzy działu kontrolingu, dyrektorzy produkcji, osoby koordynujące przygotowanie wniosku po stronie instalacji.

Zawartość szkolenia

 • Podstawy prawne
 • Główne wymagania dotyczące wniosku
 • Elementy krytyczne wniosku o rekompensaty
 • Najczęściej spotykane błędy i braki we wniosku
 • Najlepsze praktyki po stronie Instalacji
 • Planowane istotne zmiany w systemie rekompensat ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących sektorów uprawnionych do ubiegania się o rekompensaty i dotyczące sposobu liczenia rekompensat.

Prowadzący - Paweł Grabowski

Paweł Grabowski s 

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obszarach ochrony środowiska oraz EU ETS w sektorach paliwowym i energetycznym. Jego działalność i zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zagadnień związanych z:
 • monitorowaniem i raportowaniem informacji i danych na potrzeby rozliczania emisji gazów cieplarnianych i przydziałów darmowych uprawnień do emisji,
 • wpływem zapisów polityk klimatyczno-energetycznych i wymagań EU ETS na funkcjonowanie zakładów przemysłowych,
 • zarządzaniem emisjami do powietrza, 
 • implementacją zapisów dokumentów BREF oraz wymagań konkluzji BAT,
 • zastosowaniem procesów business intelligence (przy wykorzystaniu np. technologii PowerBI) w szeroko pojętej ochronie środowiska.
Nasz ekspert uczestniczy w pracach badawczych i działaniach regulacyjnych prowadzonych w ramach organizacji reprezentujących przemysł zarówno w kraju, jak i na szczeblu unijnym. Paweł Grabowski od kilku lat jest również prężnie działającym weryfikatorem EU ETS. Oprócz standardowych weryfikacji raportów dotyczących wielkości emisji gazów cieplarnianych weryfikował również wnioski o przydział darmowych uprawnień do emisji na lata 2021-2026, raporty o poziomach działalności (tzw. raporty ALC) oraz wnioski o rekompensaty kosztów pośrednich emisji dla sektorów i podsektorów energochłonnych w III fazie EU ETS.

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość