DNV w Polsce

Seminarium - Praktyczne aspekty przejścia na nowe wymagania ISO 9001 oraz ISO 14001, czyli "Nie taki diabeł straszny, jak go malują"

Seminarium - Praktyczne aspekty przejścia na nowe wymagania ISO 9001 oraz ISO 14001

We wrześniu bieżącego roku mija ostatni rok z 3 letniego okresu przejściowego na nowe standardy ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. DNV GL wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, organizuje seminaria poświęcone nowym normom ISO 9001 oraz ISO 14001. Dodatkowo będzie okazja omówienia przebiegu procesu transferu wymagań wraz z organizacją audytów na nowe normy.

Dlaczego warto?


Podczas seminariów umożliwiamy Państwu spotkanie z doświadczonymi audytorami systemów zarządzania, celem wymiany informacji 
i doświadczeń w zakresie podejścia do nowych wymagań standardów.

Zawartość seminarium


  • podejście do identyfikacji kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego organizacji,
  • analiza oczekiwań i wpływu interesariuszy na system zarządzania oraz osiągane cele. 
  • podejście do analizy ryzyk i szans w procesach i systemie zarządzania
  • podejście do identyfikacji aspektów środowiskowych w ramach analizy prostego cyklu życia wyrobów i usług
  • dokumentacja systemowa

Uczestnicy


Pełnomocnicy i specjaliści ds. systemów zarządzania, managerowie i inżynierowie jakości, audytorzy wewnętrzni oraz osoby zajmujące się na co dzień zarządzaniem, funkcjonowaniem i administrowaniem systemami zarządzania, zgodnymi z międzynarodowymi standardami ISO. 

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się

Długość szkolenia:

6 godzin

Cena:

300 zł netto

Dodatkowe informacje:

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, wydanie zaświadczenia, przerwy kawowe, przekąski.

Dlaczego warto?


Podczas seminariów umożliwiamy Państwu spotkanie z doświadczonymi audytorami systemów zarządzania, celem wymiany informacji 
i doświadczeń w zakresie podejścia do nowych wymagań standardów.

Zawartość seminarium


  • podejście do identyfikacji kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego organizacji,
  • analiza oczekiwań i wpływu interesariuszy na system zarządzania oraz osiągane cele. 
  • podejście do analizy ryzyk i szans w procesach i systemie zarządzania
  • podejście do identyfikacji aspektów środowiskowych w ramach analizy prostego cyklu życia wyrobów i usług
  • dokumentacja systemowa

Uczestnicy


Pełnomocnicy i specjaliści ds. systemów zarządzania, managerowie i inżynierowie jakości, audytorzy wewnętrzni oraz osoby zajmujące się na co dzień zarządzaniem, funkcjonowaniem i administrowaniem systemami zarządzania, zgodnymi z międzynarodowymi standardami ISO. 

Terminy szkolenia

Data Lokalizacja

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość