DNV w Polsce

Seminarium - Praktyczne aspekty przejścia na nowe ISO 9001 oraz ISO 14001 dla branży medycznej

Next Generation Risk Based Certification by DNV GL

We wrześniu bieżącego roku mija drugi rok z 3 letniego okresu przejściowego na nowe standardy ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Zostało stosunkowo niewiele czasu na dostosowanie aktualnych systemów zarządzania do wymagań nowych norm.

DNV GL wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, organizuje seminaria poświęcone nowym normom ISO 9001 oraz ISO 14001. Dodatkowo będzie okazja omówienia przebiegu procesu transferu wymagań wraz z organizacją audytów na nowe normy w 2017 oraz 2018 roku. 

Co zyskujesz? 


Podczas seminariów umożliwiamy Państwu spotkanie z doświadczonymi audytorami systemów zarządzania, celem wymiany informacji i doświadczeń w zakresie podejścia do nowych wymagań standardów.  Dzięki temu dążymy do lepszego zrozumienia wymagań normy dla prowadzących działalność leczniczą.


Odbiorcy seminarium


 • pełnomocnicy i specjaliści ds. systemów zarządzania 
 • managerowie i inżynierowie jakości, audytorzy wewnętrzni 
 • osoby zajmujące się na co dzień zarządzaniem, funkcjonowaniem i administrowaniem systemami zarządzania, zgodnymi z międzynarodowymi standardami ISO

Zawartość seminarium


 • podejście do identyfikacji kontekstu wewnętrznego  i zewnętrznego organizacji w odniesieniu do prowadzenia diagnostyki, leczenia, pielęgnowania pacjenta; 
 • analiza oczekiwań i wpływu interesariuszy na system zarządzania oraz osiagane cele
 • podejście do analizy ryzyk i szans w procesach udzielanych świadczeń zdrowotnych i systemie zarządzania 
 • podejście do identyfikacji aspektów środowiskowych  w ramach analizy prostego cyklu życia usługi
 • dokumentacja systemowa

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się

Cena:

250 zł netto

Dodatkowe informacje:

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, wydanie zaświadczenia, przerwy kawowe, przekąski.

DNV GL wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, organizuje seminaria poświęcone nowym normom ISO 9001 oraz ISO 14001. Dodatkowo będzie okazja omówienia przebiegu procesu transferu wymagań wraz z organizacją audytów na nowe normy w 2017 oraz 2018 roku. 

Co zyskujesz? 


Podczas seminariów umożliwiamy Państwu spotkanie z doświadczonymi audytorami systemów zarządzania, celem wymiany informacji i doświadczeń w zakresie podejścia do nowych wymagań standardów.  Dzięki temu dążymy do lepszego zrozumienia wymagań normy dla prowadzących działalność leczniczą.


Odbiorcy seminarium


 • pełnomocnicy i specjaliści ds. systemów zarządzania 
 • managerowie i inżynierowie jakości, audytorzy wewnętrzni 
 • osoby zajmujące się na co dzień zarządzaniem, funkcjonowaniem i administrowaniem systemami zarządzania, zgodnymi z międzynarodowymi standardami ISO

Zawartość seminarium


 • podejście do identyfikacji kontekstu wewnętrznego  i zewnętrznego organizacji w odniesieniu do prowadzenia diagnostyki, leczenia, pielęgnowania pacjenta; 
 • analiza oczekiwań i wpływu interesariuszy na system zarządzania oraz osiagane cele
 • podejście do analizy ryzyk i szans w procesach udzielanych świadczeń zdrowotnych i systemie zarządzania 
 • podejście do identyfikacji aspektów środowiskowych  w ramach analizy prostego cyklu życia usługi
 • dokumentacja systemowa

Terminy szkolenia

DATA LOKALIZACJA
DATA
04.10.2017
LOKALIZACJA
Katowice

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość