DNV w Polsce

Risk Based Analysis dla ISO 9001:2015 - Analiza Systemu Zarządzania w oparciu o kluczowe ryzyka

ISO 2015 revisione - Come possiamo aiutarti

Podstawą szkolenia jest norma ISO 9001:2015 a w szczególności nowe w stosunku do poprzednich wydań wymagania dotyczące kontekstu biznesowego, relacji z interesariuszami, zarządzania ryzykiem, planowania zmian, ryzyka związanego z dostawcami, ryzyka związanego z wyrobami i usługami oraz nadzorowania zmian w systemie.

Co zyskujesz

Podczas szkolenia uczestnicy poznają i przećwiczą:

 • identyfikację  kluczowych interesariuszy i relacji z nimi,
 • identyfikację  strategicznych celów Przedsiębiorstwa,
 • identyfikację istotnych zagrożeń/szans dla biznesu Firmy,
 • analizę i ocenę ryzyka oraz zarządzanie nim,
 • ocenę istotności procesów,
 • ocenę jakości procesów,
 • strategiczne podejście do zarządzania ryzykiem i wprowadzania zmian w systemie zarządzania,
 • wiedzę o nowych wymaganiach ISO 9001:2015,
 • praktyczne rozwiązania spełniające te wymagania.

Odbiorcy szkolenia

Szeroko rozumiane kierownictwo Firmy: Zarząd, Dyrektorzy, Główni Specjaliści, Kierownicy i liderzy procesów, osoby odpowiedzialne za system zarządzania.


Zawartość szkolenia

 • Model zarządzania ryzykiem                                                      
 • Identyfikacja strategicznych celów Firmy oraz celów w systemie zarządzania
 • Identyfikacja i ocena interesariuszy                                 
 • Identyfikacja zagrożeń/szans i ocena ryzyka                       
 • Działania korygujące i zapobiegawcze                                              
 • Zarządzanie zmianą                                                      
 • Ocena istotności procesów                                                 
 • Monitorowanie w systemie zarządzania                                    
 • Ocena jakości procesów                                                        
 • Mapa ryzyka i dokumentowanie ryzyka

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Newsletter

Subskrybuj

Długość szkolenia:

1 dzień

Cena:

600 zł netto

Dodatkowe informacje:

Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatu/ zaświadczenia, przerw kawowych oraz obiadu.

Co zyskujesz

Podczas szkolenia uczestnicy poznają i przećwiczą:

 • identyfikację  kluczowych interesariuszy i relacji z nimi,
 • identyfikację  strategicznych celów Przedsiębiorstwa,
 • identyfikację istotnych zagrożeń/szans dla biznesu Firmy,
 • analizę i ocenę ryzyka oraz zarządzanie nim,
 • ocenę istotności procesów,
 • ocenę jakości procesów,
 • strategiczne podejście do zarządzania ryzykiem i wprowadzania zmian w systemie zarządzania,
 • wiedzę o nowych wymaganiach ISO 9001:2015,
 • praktyczne rozwiązania spełniające te wymagania.

Odbiorcy szkolenia

Szeroko rozumiane kierownictwo Firmy: Zarząd, Dyrektorzy, Główni Specjaliści, Kierownicy i liderzy procesów, osoby odpowiedzialne za system zarządzania.


Zawartość szkolenia

 • Model zarządzania ryzykiem                                                      
 • Identyfikacja strategicznych celów Firmy oraz celów w systemie zarządzania
 • Identyfikacja i ocena interesariuszy                                 
 • Identyfikacja zagrożeń/szans i ocena ryzyka                       
 • Działania korygujące i zapobiegawcze                                              
 • Zarządzanie zmianą                                                      
 • Ocena istotności procesów                                                 
 • Monitorowanie w systemie zarządzania                                    
 • Ocena jakości procesów                                                        
 • Mapa ryzyka i dokumentowanie ryzyka

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość