DNV w Polsce

Risk Based Analysis dla ISO 9001:2015

RBA

Analiza systemu zarządzania w oparciu o kluczowe ryzyka i wymagania - szkolenie dedykowane

Podczas warsztatu kierownictwo firmy ćwiczy praktyczne podejście do systemowego zarządzania strategicznymi ryzykami biznesowymi – w oparciu o specyfikę firmy i jej otoczenie biznesowe.  

Uczestnicy poznają i przećwiczą identyfikację 


 • kontekstu biznesowego firmy
 • kluczowych interesariuszy i relacji z nimi
 • strategicznych celów firmy oraz istotnych szans i zagrożeń dla jej biznesu
 • analizę i ocenę ryzyk oraz zarządzanie nim
 • ocenę istotności oraz jakości procesów
 • strategiczne podejście do zarządzania ryzykiem

Podstawy warsztatu


 • norma ISO 9001:2015, a w szczególności nowe w stosunku do poprzednich wydań, wymagania dotyczące kontekstu biznesowego, relacji z interesariuszami, zarządzania ryzykiem, planowania zmian, ryzyka związanego z dostawcami, ryzyka związanego z wyrobami i usługami oraz nadzorowania zmian w systemie
 • unikalna, opracowana przez ekspertów DNV GL metoda strategicznej analizy systemu zarządzania w oparciu o kluczowe ryzyka biznesowe (RBA – Risk Based Analysis).

Uczestnikami warsztatu są członkowie kierownictwa firmy: zarząd, dyrektorzy, główni specjaliści, kierownicy i liderzy procesów, osoby odpowiedzialne za system zarządzania. Skuteczność warsztatu wymaga, by całe kierownictwo firmy uczestniczyło w warsztacie przez cały czas trwania.


PROGRAM WARSZTATU


 1. Nowe wymagania w ISO 9001:2015
 2. Model zarządzania ryzykiem biznesowym 
 3. identyfikacja i priorytetyzacja strategicznych celów firmy
 4. Identyfikacja i ocena interesariuszy
 5. Identyfikacja i ocena elementów kontekstu biznesowego firmy
 6. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyk i szans
 7. Planowanie działań w odniesieniu do ocenionych ryzyk (działania korygujące i zapobiegawcze)
 8. Wdrażanie zaplanowanych działań (zarządzanie zmianą)
 9. Zarządzanie wiedzą
 10. Ocena istotności procesów przez pryzmat ocenionych ryzyk
 11. Monitorowanie w systemie zarządzania
 12. Ocena jakości procesów
 13. Sporządzenie mapy ryzyka – decyzje zarządcze - wybór priorytetów w zakresie doskonalenia systemu zarządzania

Po zakończeniu warsztatu Klient otrzymuje plik zawierający wyniki prac zespołu.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się

Długość szkolenia:

1 dzień

Podczas warsztatu kierownictwo firmy ćwiczy praktyczne podejście do systemowego zarządzania strategicznymi ryzykami biznesowymi – w oparciu o specyfikę firmy i jej otoczenie biznesowe.  

Uczestnicy poznają i przećwiczą identyfikację 


 • kontekstu biznesowego firmy
 • kluczowych interesariuszy i relacji z nimi
 • strategicznych celów firmy oraz istotnych szans i zagrożeń dla jej biznesu
 • analizę i ocenę ryzyk oraz zarządzanie nim
 • ocenę istotności oraz jakości procesów
 • strategiczne podejście do zarządzania ryzykiem

Podstawy warsztatu


 • norma ISO 9001:2015, a w szczególności nowe w stosunku do poprzednich wydań, wymagania dotyczące kontekstu biznesowego, relacji z interesariuszami, zarządzania ryzykiem, planowania zmian, ryzyka związanego z dostawcami, ryzyka związanego z wyrobami i usługami oraz nadzorowania zmian w systemie
 • unikalna, opracowana przez ekspertów DNV GL metoda strategicznej analizy systemu zarządzania w oparciu o kluczowe ryzyka biznesowe (RBA – Risk Based Analysis).

Uczestnikami warsztatu są członkowie kierownictwa firmy: zarząd, dyrektorzy, główni specjaliści, kierownicy i liderzy procesów, osoby odpowiedzialne za system zarządzania. Skuteczność warsztatu wymaga, by całe kierownictwo firmy uczestniczyło w warsztacie przez cały czas trwania.


PROGRAM WARSZTATU


 1. Nowe wymagania w ISO 9001:2015
 2. Model zarządzania ryzykiem biznesowym 
 3. identyfikacja i priorytetyzacja strategicznych celów firmy
 4. Identyfikacja i ocena interesariuszy
 5. Identyfikacja i ocena elementów kontekstu biznesowego firmy
 6. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyk i szans
 7. Planowanie działań w odniesieniu do ocenionych ryzyk (działania korygujące i zapobiegawcze)
 8. Wdrażanie zaplanowanych działań (zarządzanie zmianą)
 9. Zarządzanie wiedzą
 10. Ocena istotności procesów przez pryzmat ocenionych ryzyk
 11. Monitorowanie w systemie zarządzania
 12. Ocena jakości procesów
 13. Sporządzenie mapy ryzyka – decyzje zarządcze - wybór priorytetów w zakresie doskonalenia systemu zarządzania

Po zakończeniu warsztatu Klient otrzymuje plik zawierający wyniki prac zespołu.