DNV w Polsce

Podejście do identyfikacji, oceny i dokumentowania aspektów środowiskowych zgodnie z nową ISO 14001:2015

Podejście do identyfikacji, oceny i dokumentowania aspektów środowiskowych zgodnie z ISO 14001:2015

Norma ISO 14001:2015 wymaga nieco innego niż dotychczas podejścia do identyfikacji, oceny i udokumentowania aspektów środowiskowych. Uwzględnienie wyników analizy ryzyka w odniesieniu do aspektów oraz perspektywy cyklu życia wyrobu lub usługi, uzupełnia analizę aspektów środowiskowych o dodatkowe kryteria istotności oraz ma wpływ na wyznaczane cele środowiskowe.

Co zyskujesz

Podczas szkolenia uzyskasz informacje o podejściu do identyfikacji, oceny i dokumentowania aspektów środowiskowych zgodnie z ISO 14001:2015. Uzyskasz również zakres wiedzy pozwalający udokumentować i wykorzystać poszerzoną analizę aspektów do poprawy wyników środowiskowych oraz efektywnego zarządzania ryzykami środowiskowymi w odniesieniu do prowadzonej działalności.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do specjalistów i inżynierów ds. ochrony środowiska, audytorów wewnętrznych standardu ISO 14001, pełnomocników i menedżerów systemów zarządzania, w tym środowiskowego.

Zawartość szkolenia

  • Wymagania w odniesieniu do identyfikacji, oceny i dokumentowania aspektów środowiskowych w ISO 14001:2015,
  • Analiza ryzyka w odniesieniu do aspektów środowiskowych,
  • Informacje o analizie cyklu życia wyrobów i usług (LCA) w kontekście aspektów środowiskowych,
  • Udokumentowanie aspektów oraz znaczących aspektów z uwzględnieniem wyników analizy ryzyka oraz LCA.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się

Długość szkolenia:

1 dzień

Cena:

600 zł netto

Dodatkowe informacje:

Powyższe informacje dotyczą szkolenia otwartego. Oferujemy również organizacji szkolenia w formie dedykowanej dla Klienta. Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, wydania zaświadczenia, przerw kawowych oraz obiadu.

Co zyskujesz

Podczas szkolenia uzyskasz informacje o podejściu do identyfikacji, oceny i dokumentowania aspektów środowiskowych zgodnie z ISO 14001:2015. Uzyskasz również zakres wiedzy pozwalający udokumentować i wykorzystać poszerzoną analizę aspektów do poprawy wyników środowiskowych oraz efektywnego zarządzania ryzykami środowiskowymi w odniesieniu do prowadzonej działalności.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do specjalistów i inżynierów ds. ochrony środowiska, audytorów wewnętrznych standardu ISO 14001, pełnomocników i menedżerów systemów zarządzania, w tym środowiskowego.

Zawartość szkolenia

  • Wymagania w odniesieniu do identyfikacji, oceny i dokumentowania aspektów środowiskowych w ISO 14001:2015,
  • Analiza ryzyka w odniesieniu do aspektów środowiskowych,
  • Informacje o analizie cyklu życia wyrobów i usług (LCA) w kontekście aspektów środowiskowych,
  • Udokumentowanie aspektów oraz znaczących aspektów z uwzględnieniem wyników analizy ryzyka oraz LCA.

Terminy szkolenia

Data Lokalizacja
Data
21.03.2019 r. 
Lokalizacja
Warszawa
Data
29.04.2019 r. 
Lokalizacja
Warszawa

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość