Other sectors

Nowa wersja SCC 2017 - kluczowe różnice

Nowa norma SCC 2017 szkolenie

(na podstawie SCC 2017 / 6.0 – „Lista kontrolna SHE dla podwykonawców”)

W związku z wydaniem 6-tej wersji SCC 2017, firmy obecnie certyfikowane na zgodność z poprzednimi wersjami SCC czekają znaczące zmiany. Szkolenie to powstało, aby pomóc w zrozumieniu kluczowych wymagań określonych w nowej normie SCC 2017/6.0 ze szczególnym naciskiem na kluczowe zmiany w porównaniu z wymaganiami określonymi w normie SCC 2008/5.1 i obejmuje wszystkie poziomy: SCC*, SCC**, SCCP.

Co zyskujesz

 • Wiedzę z pierwszej ręki potrzebną Tobie i Twojej firmie, aby dostosować system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy do wymagań normy SCC 2017/6.0,
 • Nowe definicje i wymagania odnoszące się  do specyfiki bezpieczeństwa oraz higieny pracy i ochrony środowiska,
 • Szczegółowe wyjaśnienie różnić pomiędzy wersjami norm, co pozwoli optymalnie przygotować się do audytu na zgodność z SCC2017/6.0,
 • Zrozumienie powodów powstania nowej wersji SCC,
 • Lepsze zrozumienie korzyści i możliwości, jakie daje nowa norma.

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia są pełnomocnicy Zarządu dla systemu SCC, menedżerowie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, kierownicy wyższego i średniego szczebla, pełnomocnicy, specjaliści oraz członkowie zespołów odpowiedzialnych za dostosowanie systemu do nowych wymagań, a także trenerzy i konsultanci, którym potrzebna jest podstawowa wiedza związana ze skutkami zmian wprowadzonych przez nową wersję normy SCC.

Zawartość szkolenia

 • Wprowadzenie do normy SCC 2017/6.0,
 • Nowe i zmienione definicje,
 • Kluczowe zmiany w porównaniu z poprzednią wersją dla SCC*, SCC**, SCCP,
 • Migracja z SCC 2008/5.1 na SCC 2017/6.0. 

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się

Długość szkolenia:

1 dzień

Cena:

750 zł netto

Dodatkowe informacje:

Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatu / zaświadczenia, przerw kawowych oraz obiadu.

W związku z wydaniem 6-tej wersji SCC 2017, firmy obecnie certyfikowane na zgodność z poprzednimi wersjami SCC czekają znaczące zmiany. Szkolenie to powstało, aby pomóc w zrozumieniu kluczowych wymagań określonych w nowej normie SCC 2017/6.0 ze szczególnym naciskiem na kluczowe zmiany w porównaniu z wymaganiami określonymi w normie SCC 2008/5.1 i obejmuje wszystkie poziomy: SCC*, SCC**, SCCP.

Co zyskujesz

 • Wiedzę z pierwszej ręki potrzebną Tobie i Twojej firmie, aby dostosować system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy do wymagań normy SCC 2017/6.0,
 • Nowe definicje i wymagania odnoszące się  do specyfiki bezpieczeństwa oraz higieny pracy i ochrony środowiska,
 • Szczegółowe wyjaśnienie różnić pomiędzy wersjami norm, co pozwoli optymalnie przygotować się do audytu na zgodność z SCC2017/6.0,
 • Zrozumienie powodów powstania nowej wersji SCC,
 • Lepsze zrozumienie korzyści i możliwości, jakie daje nowa norma.

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia są pełnomocnicy Zarządu dla systemu SCC, menedżerowie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, kierownicy wyższego i średniego szczebla, pełnomocnicy, specjaliści oraz członkowie zespołów odpowiedzialnych za dostosowanie systemu do nowych wymagań, a także trenerzy i konsultanci, którym potrzebna jest podstawowa wiedza związana ze skutkami zmian wprowadzonych przez nową wersję normy SCC.

Zawartość szkolenia

 • Wprowadzenie do normy SCC 2017/6.0,
 • Nowe i zmienione definicje,
 • Kluczowe zmiany w porównaniu z poprzednią wersją dla SCC*, SCC**, SCCP,
 • Migracja z SCC 2008/5.1 na SCC 2017/6.0. 

Terminy szkolenia

Data Lokalizacja
Data
7.11.2019 r.
Lokalizacja
Warszawa