DNV w Polsce

MSM- Nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem pracy

Nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem pracy DNV GL

Szkolenie, które uczy myślenia o zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w kategoriach kompleksowego zarządzania ryzykiem.

Korzyści


Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami, trendami i koncepcjami w zakresie zarządzania BHP. 

Szczególny nacisk kładziemy na przedstawienie  nowoczesnych koncepcji zarządzania ryzykami  w celu poprawienia wyników organizacji w obszarach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, jakości i biznesu. Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu przywództwa w obszarze bezpieczeństwa, komunikacji indywidualnej i grupowej, motywacji, roli poziomu kultury bezpieczeństwa na kształtowanie pożądanych, bezpiecznych zachowań.

Uczestnicy


Szkolenie przeznaczone jest dla wyższej i średniej kadry kierowniczej, menedżerów BHP, ochrony środowiska i jakości. Stworzone zostało także dla pełnomocników ds. systemów zintegrowanych oraz systemów BHP, a także dla pełnomocników ds. ochrony środowiska i jakość oraz specjalistów BHP, ochrony środowiska i jakości.

Plan szkolenia


Każdy moduł zawiera praktyczne przykłady i ćwiczenia pozwalające na zrozumienie, jaka jest rola danego elementu w skutecznym i efektywnym jednocześnie systemie zarządzania.
 1. Koncepcja systemu zarządzania. Przyczyny i kontrola strat
 2. Przywództwo
 3. Rozumienie ryzyka. Klucz do skutecznego zarządzania w obszarze bezpieczeństwa.
 4. Kultura Bezpieczeństwa.
 5. Komunikacja Indywidualna i grupowa.
 6. Kultura a zmiana zachowań. Programy obserwacji zachowań
 7. Zarządzanie podwykonawcami
 8. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Plan zachowania ciągłości biznesu.
 9. Uczenie się ze zdarzeń wypadkowych
 10. Monitorowanie i pomiar/przeglądy kierownictwa.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się

Długość szkolenia:

4,5 dnia

Wymagania wstępne:

Zalecane jest posiadanie wiedzy na temat koncepcji zarządzania i ich doskonalenia, a także najważniejszych wymagań systemów zarządzania BHP, jakością i ochroną środowiska

Cena:

4500 zł netto

Dodatkowe informacje:

Cena obejmuje koszty: noclegu, posiłków, materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatu / zaświadczenia

Korzyści


Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami, trendami i koncepcjami w zakresie zarządzania BHP. 

Szczególny nacisk kładziemy na przedstawienie  nowoczesnych koncepcji zarządzania ryzykami  w celu poprawienia wyników organizacji w obszarach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, jakości i biznesu. Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu przywództwa w obszarze bezpieczeństwa, komunikacji indywidualnej i grupowej, motywacji, roli poziomu kultury bezpieczeństwa na kształtowanie pożądanych, bezpiecznych zachowań.

Uczestnicy


Szkolenie przeznaczone jest dla wyższej i średniej kadry kierowniczej, menedżerów BHP, ochrony środowiska i jakości. Stworzone zostało także dla pełnomocników ds. systemów zintegrowanych oraz systemów BHP, a także dla pełnomocników ds. ochrony środowiska i jakość oraz specjalistów BHP, ochrony środowiska i jakości.

Plan szkolenia


Każdy moduł zawiera praktyczne przykłady i ćwiczenia pozwalające na zrozumienie, jaka jest rola danego elementu w skutecznym i efektywnym jednocześnie systemie zarządzania.
 1. Koncepcja systemu zarządzania. Przyczyny i kontrola strat
 2. Przywództwo
 3. Rozumienie ryzyka. Klucz do skutecznego zarządzania w obszarze bezpieczeństwa.
 4. Kultura Bezpieczeństwa.
 5. Komunikacja Indywidualna i grupowa.
 6. Kultura a zmiana zachowań. Programy obserwacji zachowań
 7. Zarządzanie podwykonawcami
 8. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Plan zachowania ciągłości biznesu.
 9. Uczenie się ze zdarzeń wypadkowych
 10. Monitorowanie i pomiar/przeglądy kierownictwa.

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość