DNV w Polsce

IV okres EU ETS - nowe wymagania

IV okres EU ETS

Przygotuj się, zapewnij sobie spokój!

Obowiązki uczestników Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji Gazów Cieplarnianych w świetle zmiany przepisów na IV okres rozliczeniowy, Bezpłatny przydziału uprawnień, monitorowanie, weryfikacja.

Co zyskujesz

Dzięki naszemu szkoleniu zyskasz:

 • Wiedzę przekazaną przez najbardziej doświadczonych praktyków,
 • Możliwość zadawania pytań i uczestnictwo w dyskusji,
 • Możliwość ustalenia harmonogramu i zakresu działań przygotowawczych w odniesieniu do własnej instalacji,
 • Zrozumienie nowych zasad przydziału uprawnień i nowych obowiązków zawartych w nowych regulacjach,
 • Spokój wynikający z możliwości zaplanowania rozsądnych i wystarczających działań w celu spełnienia spodziewanych wymagań. 

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia są specjaliści ds. Ochrony Środowiska, kierownicy działów Ochrony Środowiska i osoby odpowiedzialne za ETS w organizacji.

Zawartość szkolenia

 • Nowe wymagania (FAR i MRR) - omówienie na podstawie najbardziej aktualnych w dniu szkolenia dokumentów,
 • Formularz NIMs (Baseline Data Report),
 • Plan Monitorowania Metodologii - Monitoring Methodology Plan – wymagania dotyczące zawartości, omówienie i interpretacja wymagań,
 • Zmiany w zasadach przydziału uprawnień w odniesieniu do rodzajów działalności i podinstalacji – omówienie,
 • Ramy czasowe i możliwości przygotowania instalacji oraz niezbędny zestaw danych i informacji, jakie należy zapewnić w celu spełnienia wymagań,
 • Obowiązki i nowe role weryfikatora w świetle zmian przepisów,
 • Dyskusja i wypracowanie harmonogramu działań na poziomie instalacji.

Prowadzący

Wojciech Piskorski - ekspert

Ukończył Wydział Ochrony Wód na Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie oraz studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej "Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych".

Doświadczenie zawodowe zdobywał począwszy od pracy w administracji państwowej (PIOŚ), poprzez pracę w przemyśle chemicznym (Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A.), gdzie odpowiedzialny był min. za program "Responsible Care", wewnętrzne kontrole środowiskowe, analizę ryzyka w procesach przemysłowych. Kolejnym etapem pracy była spółka ABM SOLID S.A., gdzie odpowiedzialny był za opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania (ISO 9001 oraz ISO 14001).

Od 2000 roku był audytorem w firmie Det Norske Veritas Poland sp. z o.o. Poprzez kolejne szczeble wtajemniczenia zdobywał kompetencje audytora i audytora wiodącego systemów zarządzania ISO 9001 i ISO 14001. W ramach pracy w DNV pełnił obowiązki dyrektora oddziału w Katowicach.
Od 2003 roku był odpowiedzialny za zorganizowanie w Polsce usług związanych ze zmianami klimatu. Prowadził, w 2004 roku, pierwsze w Polsce szkolenie dla weryfikatorów. Poprzez organizację i uczestnictwo w wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących zasad rozliczania i weryfikacji emisji promuje spójne i przejrzyste rozwiązania w tym zakresie. Zarządzając, w ramach DNV, usługami w zakresie zmian klimatu, doprowadził do sukcesu DNV Polska w postaci weryfikacji ponad 60% przydzielonej emisji w kolejnych latach 2004-2007. Jednocześnie działania w zakresie mechanizmów elastycznych Protokołu z Kioto doprowadziły do utworzenia zespołu, który już w 2004 roku uczestniczył w walidacji projektów JI na terenie Polski. Tworzy metodyki dla Systemu Zielonych Inwestycji w Polsce.

Od roku 2008 Tworzy spółkę Carbon Risk Management Partners, a od roku 2010 r.do października 2015  jest Prezesem Spółki Consus Carbon Engineering Sp z o.o. W ramach tej spółki realizuje prace związane z doradztwem w zakresie Eu ETS ale także rozwija nowe usługi, w tym raportowanie pozafinansowe, obliczenia śladu węglowego (Carbon Footprint) oraz efektywności energetycznej. Zespół którym kierował, z sukcesem zrealizował prace związane z obliczeniami Śladu Weglowego produktów i organizacji dla największych spółek chemicznych oraz wydobycia i przetwórstwa metali kolorowych.

Autor wielu artykułów w prasie, prelegent na licznych konferencjach poświęconych rynkowi CO2, zrównoważonemu rozwojowi i weryfikacji raportów rocznych. Doświadczony szkoleniowiec. Autor prostych i skutecznych narzędzi do analizy ryzyka w procesie monitorowania emisji (AZOR). Uczestniczył w pracach nad weryfikacją, analizami w zakresie monitorowania, obliczania emisji, optymalizacji procesu zbierania danych itp. dla wielu podmiotów.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się

Długość szkolenia:

1 dzień

Cena:

700 zł netto

Dodatkowe informacje:

Powyższe informacje dotyczą szkolenia otwartego. Oferujemy również organizacji szkolenia w formie dedykowanej dla Klienta. Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, wydania zaświadczenia, przerw kawowych oraz obiadu.

Obowiązki uczestników Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji Gazów Cieplarnianych w świetle zmiany przepisów na IV okres rozliczeniowy, Bezpłatny przydziału uprawnień, monitorowanie, weryfikacja.

Co zyskujesz

Dzięki naszemu szkoleniu zyskasz:

 • Wiedzę przekazaną przez najbardziej doświadczonych praktyków,
 • Możliwość zadawania pytań i uczestnictwo w dyskusji,
 • Możliwość ustalenia harmonogramu i zakresu działań przygotowawczych w odniesieniu do własnej instalacji,
 • Zrozumienie nowych zasad przydziału uprawnień i nowych obowiązków zawartych w nowych regulacjach,
 • Spokój wynikający z możliwości zaplanowania rozsądnych i wystarczających działań w celu spełnienia spodziewanych wymagań. 

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia są specjaliści ds. Ochrony Środowiska, kierownicy działów Ochrony Środowiska i osoby odpowiedzialne za ETS w organizacji.

Zawartość szkolenia

 • Nowe wymagania (FAR i MRR) - omówienie na podstawie najbardziej aktualnych w dniu szkolenia dokumentów,
 • Formularz NIMs (Baseline Data Report),
 • Plan Monitorowania Metodologii - Monitoring Methodology Plan – wymagania dotyczące zawartości, omówienie i interpretacja wymagań,
 • Zmiany w zasadach przydziału uprawnień w odniesieniu do rodzajów działalności i podinstalacji – omówienie,
 • Ramy czasowe i możliwości przygotowania instalacji oraz niezbędny zestaw danych i informacji, jakie należy zapewnić w celu spełnienia wymagań,
 • Obowiązki i nowe role weryfikatora w świetle zmian przepisów,
 • Dyskusja i wypracowanie harmonogramu działań na poziomie instalacji.

Prowadzący

Wojciech Piskorski - ekspert

Ukończył Wydział Ochrony Wód na Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie oraz studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej "Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych".

Doświadczenie zawodowe zdobywał począwszy od pracy w administracji państwowej (PIOŚ), poprzez pracę w przemyśle chemicznym (Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A.), gdzie odpowiedzialny był min. za program "Responsible Care", wewnętrzne kontrole środowiskowe, analizę ryzyka w procesach przemysłowych. Kolejnym etapem pracy była spółka ABM SOLID S.A., gdzie odpowiedzialny był za opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania (ISO 9001 oraz ISO 14001).

Od 2000 roku był audytorem w firmie Det Norske Veritas Poland sp. z o.o. Poprzez kolejne szczeble wtajemniczenia zdobywał kompetencje audytora i audytora wiodącego systemów zarządzania ISO 9001 i ISO 14001. W ramach pracy w DNV pełnił obowiązki dyrektora oddziału w Katowicach.
Od 2003 roku był odpowiedzialny za zorganizowanie w Polsce usług związanych ze zmianami klimatu. Prowadził, w 2004 roku, pierwsze w Polsce szkolenie dla weryfikatorów. Poprzez organizację i uczestnictwo w wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących zasad rozliczania i weryfikacji emisji promuje spójne i przejrzyste rozwiązania w tym zakresie. Zarządzając, w ramach DNV, usługami w zakresie zmian klimatu, doprowadził do sukcesu DNV Polska w postaci weryfikacji ponad 60% przydzielonej emisji w kolejnych latach 2004-2007. Jednocześnie działania w zakresie mechanizmów elastycznych Protokołu z Kioto doprowadziły do utworzenia zespołu, który już w 2004 roku uczestniczył w walidacji projektów JI na terenie Polski. Tworzy metodyki dla Systemu Zielonych Inwestycji w Polsce.

Od roku 2008 Tworzy spółkę Carbon Risk Management Partners, a od roku 2010 r.do października 2015  jest Prezesem Spółki Consus Carbon Engineering Sp z o.o. W ramach tej spółki realizuje prace związane z doradztwem w zakresie Eu ETS ale także rozwija nowe usługi, w tym raportowanie pozafinansowe, obliczenia śladu węglowego (Carbon Footprint) oraz efektywności energetycznej. Zespół którym kierował, z sukcesem zrealizował prace związane z obliczeniami Śladu Weglowego produktów i organizacji dla największych spółek chemicznych oraz wydobycia i przetwórstwa metali kolorowych.

Autor wielu artykułów w prasie, prelegent na licznych konferencjach poświęconych rynkowi CO2, zrównoważonemu rozwojowi i weryfikacji raportów rocznych. Doświadczony szkoleniowiec. Autor prostych i skutecznych narzędzi do analizy ryzyka w procesie monitorowania emisji (AZOR). Uczestniczył w pracach nad weryfikacją, analizami w zakresie monitorowania, obliczania emisji, optymalizacji procesu zbierania danych itp. dla wielu podmiotów.

Terminy szkolenia

Data Lokalizacja
Data
29.03.2019 r. 
Lokalizacja
Warszawa