DNV w Polsce

ISO 45001:2018 - system zarządzania BHP - zasady funkcjonowania

ISO 450012018 - system zarządzania BHP - zasady funkcjonowania

Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom zrozumienie zasad i mechanizmów systemowego zarządzania bezpieczeństwem pracy, w kontekście wymagań normy ISO 45001. Ćwiczenia i liczne praktyczne przykłady pozwolą uczestnikom na wypracowanie własnych rozwiązań dla swoich organizacji.

Co zyskujesz

Jasne i klarowne przedstawienie funkcjonowania systemu zarządzania wg normy ISO 45001 wraz z omówieniem najtrudniejszych jego aspektów, jak np. przywództwo kadry kierowniczej oraz współudział pracowników. Jakkolwiek w materiałach uczestnicy otrzymują tekst normy, szkolenie to nie jest omówieniem wymagań punkt po punkcie, ale praktycznym przedstawieniem ich realizacji. Ponadto zyskujesz:

 • Wiedzę z pierwszej ręki potrzebną Tobie i Twojej firmie by dostosować oraz zintegrować system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy  z normą ISO 45001 o nowej strukturze ramowej,
 • Lepsze zrozumienie korzyści i możliwości, jakie daje nowa norma,
 • Możliwość dyskusji z innymi uczestnikami, przed którymi stoją podobne wyzwania,
 • Pracę z doświadczonym trenerem, audytorem systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy. 

 Odbiorcy szkolenia

Szkolenie jest dobrym wstępem do każdego procesu dostosowania własnego systemu do wymagań ISO 45001. W szczególności odbiorcami szkolenia powinni być: 

 • Zespoły wdrożeniowe,
 • Audytorzy wewnętrzni,
 • Kadra kierownicza,
 • Pełnomocnicy i koordynatorzy BHP.

Zawartość szkolenia

 • Modelowe przedstawienie podstaw systemowego zarządzania BHP,
 • Ćwiczenia w grupach,
 • Dyskusje. 

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się

Długość szkolenia:

1 dzień

Cena:

600 zł netto

Dodatkowe informacje:

Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatu / zaświadczenia, przerw kawowych oraz obiadu.

Co zyskujesz

Jasne i klarowne przedstawienie funkcjonowania systemu zarządzania wg normy ISO 45001 wraz z omówieniem najtrudniejszych jego aspektów, jak np. przywództwo kadry kierowniczej oraz współudział pracowników. Jakkolwiek w materiałach uczestnicy otrzymują tekst normy, szkolenie to nie jest omówieniem wymagań punkt po punkcie, ale praktycznym przedstawieniem ich realizacji. Ponadto zyskujesz:

 • Wiedzę z pierwszej ręki potrzebną Tobie i Twojej firmie by dostosować oraz zintegrować system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy  z normą ISO 45001 o nowej strukturze ramowej,
 • Lepsze zrozumienie korzyści i możliwości, jakie daje nowa norma,
 • Możliwość dyskusji z innymi uczestnikami, przed którymi stoją podobne wyzwania,
 • Pracę z doświadczonym trenerem, audytorem systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy. 

 Odbiorcy szkolenia

Szkolenie jest dobrym wstępem do każdego procesu dostosowania własnego systemu do wymagań ISO 45001. W szczególności odbiorcami szkolenia powinni być: 

 • Zespoły wdrożeniowe,
 • Audytorzy wewnętrzni,
 • Kadra kierownicza,
 • Pełnomocnicy i koordynatorzy BHP.

Zawartość szkolenia

 • Modelowe przedstawienie podstaw systemowego zarządzania BHP,
 • Ćwiczenia w grupach,
 • Dyskusje. 

Terminy szkolenia

Data Lokalizacja
Data
15.04.2019 r.
Lokalizacja
Szczecin