DNV w Polsce

Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

Audytor wew wg ISO 9001, 14001 szkolenie

Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego i zapoznaje z metodyką pracy audytora oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

Co zyskujesz


W programie szkolenia przewidziano omówienie nowych zagadnień (HLS, kontekst organizacji, ryzyka i szanse itp.) oraz szczegółowe omówienie zagadnień związanych z właściwym zaplanowaniem, przeprowadzeniem oraz przedstawieniem wyników audytu systemów zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w normie międzynarodowej ISO 19011


Uczestnicy w praktyce nabywają umiejętności audytowania wewnętrznego systemu zarządzania pod okiem doświadczonego  i renomowanego wykładowcy – audytora wiodącego DNV GL, który przeprowadził liczne audyty certyfikacyjne. Dzięki temu słuchacze mają możliwość zapoznania się z dobrą praktyką audytowania a także uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące procesu audytu (radzenia sobie ze stresem, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, komunikacja podczas audytu, etc.).  Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni dysponować wiedzą  i umiejętnościami niezbędnymi, by przygotować i przeprowadzić audyt wewnętrzny systemu zarządzania jakością.

Odbiorcy szkolenia


Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla kandydatów  na audytorów wewnętrznych, jak i osób, które z uwagi na niewielkie doświadczenie lub długą przerwę w audytowaniu, chciałyby odświeżyć wiedzę w tym zakresie.

Zawartość szkolenia


 • Struktura ramowa HLS – budowa oraz cele;
 • Podstawowa terminologia ISO 9001:2015  oraz ISO 14001:2015;
 • Kontekst organizacji – wewnętrzny i zewnętrzny;
 • Zainteresowane strony – identyfikacja, wymagania  i wpływ interesariuszy;
 • Myślenie oparte na ryzyku - wprowadzenie do analizy ryzyka i szans w systemie zarządzania środowiskowego oraz jakościowego;
 • Podejście procesowe w standardach zarządzania;
 • Prezentacja i interpretacja wymagań ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015;
 • Rola i znaczenie audytu wewnętrznego systemu zarządzania;
 • Cel, zakres i kryteria audytu;
 • Obowiązki audytora wewnętrznego;
 • Techniki audytowania;
 • Przygotowanie do audytu - Obszary ryzyk i szans, Przegląd dokumentacji, tworzenie listy pytań;
 • Gromadzenie i analizowanie dowodów  z zachowaniem obiektywizmu;
 • Egzamin. 

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się

Długość szkolenia:

2 dni

Cena:

1100 zł netto

Dodatkowe informacje:

Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatu / zaświadczenia, przerw kawowych oraz obiadu.

Co zyskujesz


W programie szkolenia przewidziano omówienie nowych zagadnień (HLS, kontekst organizacji, ryzyka i szanse itp.) oraz szczegółowe omówienie zagadnień związanych z właściwym zaplanowaniem, przeprowadzeniem oraz przedstawieniem wyników audytu systemów zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w normie międzynarodowej ISO 19011


Uczestnicy w praktyce nabywają umiejętności audytowania wewnętrznego systemu zarządzania pod okiem doświadczonego  i renomowanego wykładowcy – audytora wiodącego DNV GL, który przeprowadził liczne audyty certyfikacyjne. Dzięki temu słuchacze mają możliwość zapoznania się z dobrą praktyką audytowania a także uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące procesu audytu (radzenia sobie ze stresem, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, komunikacja podczas audytu, etc.).  Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni dysponować wiedzą  i umiejętnościami niezbędnymi, by przygotować i przeprowadzić audyt wewnętrzny systemu zarządzania jakością.

Odbiorcy szkolenia


Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla kandydatów  na audytorów wewnętrznych, jak i osób, które z uwagi na niewielkie doświadczenie lub długą przerwę w audytowaniu, chciałyby odświeżyć wiedzę w tym zakresie.

Zawartość szkolenia


 • Struktura ramowa HLS – budowa oraz cele;
 • Podstawowa terminologia ISO 9001:2015  oraz ISO 14001:2015;
 • Kontekst organizacji – wewnętrzny i zewnętrzny;
 • Zainteresowane strony – identyfikacja, wymagania  i wpływ interesariuszy;
 • Myślenie oparte na ryzyku - wprowadzenie do analizy ryzyka i szans w systemie zarządzania środowiskowego oraz jakościowego;
 • Podejście procesowe w standardach zarządzania;
 • Prezentacja i interpretacja wymagań ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015;
 • Rola i znaczenie audytu wewnętrznego systemu zarządzania;
 • Cel, zakres i kryteria audytu;
 • Obowiązki audytora wewnętrznego;
 • Techniki audytowania;
 • Przygotowanie do audytu - Obszary ryzyk i szans, Przegląd dokumentacji, tworzenie listy pytań;
 • Gromadzenie i analizowanie dowodów  z zachowaniem obiektywizmu;
 • Egzamin. 

Terminy szkolenia

Data Lokalizacja
Data
2 - 3.04.2019 r.
Lokalizacja
Katowice

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość