Other sectors

Audytor wewnętrzny ISO 45001:2018 - aktualizacja

Audytor wewnętrzny SZ BHP wg standardu ISO 45001

Norma ISO 45001:2018 jest sukcesorką specyfikacji (na prawach normy) OHSAS 18001:2007. Szkolenie aktualizuje kompetencje (wiedzę i umiejętności) audytorów wewnętrznych wg standardów OHSAS 18001:2007 i/lub PN-N-18001:2004 do wymagań nowej, obowiązującej normy ISO 45001:2018. Pomaga uzyskać wiedzę i praktyczne umiejętności audytowania w zakresie tych wymagań normy, których nie było wcześniej oraz tych, które zostały w istotny sposób zmienione. Uczestnicy w materiałach szkoleniowych otrzymują polskie, nieoficjalne tłumaczenie wyciągu z normy (rozdziały: od 3 do 10) obejmujące terminologię i wymagania. Uczestnicy mogą sugerować te wymagania normy, które chcieliby, aby zostały potraktowane priorytetowo.

Co zyskujesz

Podczas szkolenia dowiesz się, które wymagania normy są zupełnie nowe, a które zawierają istotnie zmienioną treść. Dowiesz się jak należy interpretować te wymagania oraz jakich dowodów należy poszukiwać podczas audytów, aby potwierdzić, że nowe lub zmienione wymagania zostały wdrożone i są utrzymywane

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla tych wszystkich osób, które posiadają ukończone szkolenie audytora wewnętrznego wg standardów OHSAS 18001:2007 i/lub PN-N18001:2004 i chciałby zaktualizować swoje kompetencje do ISO 45001:2018.

Zawartość szkolenia

 • Struktura norm dotyczących systemów zarządzania,
 • Nowe i zmienione wymagania w porównaniu do OHSAS 18001:2007,
 • Propozycja sposobu planowania audytów zgodnych z ISO 45001:2018,
 • Interpretacja wybranych wymagań oraz określanie możliwych dowodów zgodności,
 • Praktyczne doskonalenie umiejętności audytorskich na przypadkach zaproponowanych przez trenera lub zgłoszonych przez uczestników,
 • Sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejętności.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się

Długość szkolenia:

1 dzień

Cena:

700 zł netto

Dodatkowe informacje:

Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatu / zaświadczenia, przerw kawowych oraz obiadu.

Co zyskujesz

Podczas szkolenia dowiesz się, które wymagania normy są zupełnie nowe, a które zawierają istotnie zmienioną treść. Dowiesz się jak należy interpretować te wymagania oraz jakich dowodów należy poszukiwać podczas audytów, aby potwierdzić, że nowe lub zmienione wymagania zostały wdrożone i są utrzymywane

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla tych wszystkich osób, które posiadają ukończone szkolenie audytora wewnętrznego wg standardów OHSAS 18001:2007 i/lub PN-N18001:2004 i chciałby zaktualizować swoje kompetencje do ISO 45001:2018.

Zawartość szkolenia

 • Struktura norm dotyczących systemów zarządzania,
 • Nowe i zmienione wymagania w porównaniu do OHSAS 18001:2007,
 • Propozycja sposobu planowania audytów zgodnych z ISO 45001:2018,
 • Interpretacja wybranych wymagań oraz określanie możliwych dowodów zgodności,
 • Praktyczne doskonalenie umiejętności audytorskich na przypadkach zaproponowanych przez trenera lub zgłoszonych przez uczestników,
 • Sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejętności.

Terminy szkolenia

Data Lokalizacja
Data
7.10.2019 r.
Lokalizacja
Gdynia
Data
9.10.2019 r.
Lokalizacja
Szczecin