Food and beverage

Audytor Wewnętrzny IFS v. 6.1 i BRC Food v. 8

Bezpieczeństwo żywności DNV GL

Szkolenie jest interaktywne, obejmujące wykłady, warsztaty i dyskusje. Uczestnicy poprzez ćwiczenia opanowują wiedzę merytoryczną prezentowaną na szkoleniu.

Dlaczego warto wziąć udział?

Praktyczną umiejętność interpretacji wymagań norm IFS oraz BRC. Umiejętność interpretacji dowodów audytowych  tak, aby odróżnić fakty od wniosków oraz formułować niezgodności tylko na podstawie faktów, a także potwierdzać zgodność z wymaganiami norm.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych oraz do kandydatów na audytorów wewnętrznych w organizacji, pełnomocników ds. zapewnienia jakości, członków zakładowych zespołów ds. bezpieczeństwa żywności, technologów żywności, a także innych osób chcących przeprowadzać audyty wewnętrzne systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg norm IFS i BRC.

Program

 Najważniejsze wymagania systemu IFS wersji 6.1  Główne zagadnienia uwzględnione w BRC Food v. 8  Interpretacja wymagań BRC Food v. 8  Metody i techniki wykonywania auditów wewnętrznych  Obowiązki audytora wewnętrznego  Planowanie i organizacja audytu wewnętrznego  Komunikacja podczas audytu  Gromadzenie i analizowanie dowodów z zachowaniem obiektywizmu  Ocena i przedstawienie wyników audytu wewnętrznego  Działania poaudytowe  Egzamin

Dlaczego warto wziąć udział?

Praktyczną umiejętność interpretacji wymagań norm IFS oraz BRC. Umiejętność interpretacji dowodów audytowych  tak, aby odróżnić fakty od wniosków oraz formułować niezgodności tylko na podstawie faktów, a także potwierdzać zgodność z wymaganiami norm.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych oraz do kandydatów na audytorów wewnętrznych w organizacji, pełnomocników ds. zapewnienia jakości, członków zakładowych zespołów ds. bezpieczeństwa żywności, technologów żywności, a także innych osób chcących przeprowadzać audyty wewnętrzne systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg norm IFS i BRC.

Program

 Najważniejsze wymagania systemu IFS wersji 6.1  Główne zagadnienia uwzględnione w BRC Food v. 8  Interpretacja wymagań BRC Food v. 8  Metody i techniki wykonywania auditów wewnętrznych  Obowiązki audytora wewnętrznego  Planowanie i organizacja audytu wewnętrznego  Komunikacja podczas audytu  Gromadzenie i analizowanie dowodów z zachowaniem obiektywizmu  Ocena i przedstawienie wyników audytu wewnętrznego  Działania poaudytowe  Egzamin

Zobacz także

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca