Supply Chain & Product Assurance

Twój niezależny, zaufany partner.
Aerial view of road leading through forest

DNV pomaga firmom zarządzać ryzykiem i realizować ich długoterminowe cele strategiczne, poprawiając wyniki ESG i generując trwałe, zrównoważone rezultaty, niezależnie od tego, czy chodzi o certyfikowanie produktów, czy optymalizację łańcuchów dostaw.

 

Łącząc wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju, optymalizacji łańcuchów dostaw i technologii cyfrowych, DNV pracuje nad stworzeniem nowych modeli zapewniania wiarygodności, umożliwiających interakcję i przejrzystość transakcji w całym łańcuchu wartości.

Opierając się na naszej szerokiej wiedzy technicznej i branżowej, współpracujemy z firmami na całym świecie, aby wypełnić luki potrzebne przy budowaniu zaufania pomiędzy konsumentami, producentami i dostawcami.