DNV w Polsce

Zarządzanie ryzykiem zakażeń: Bezpieczeństwo działania dziś i przygotowanie do życia po epidemii COVID-19

hand protecting from brick falling

Kontakt:

Newsletter

Subskrybuj

Zapytanie ofertowe

Wyślij

W celu zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom i klientom, przedsiębiorstwa muszą przeciwdziałać ryzyku zakażenia przez występujące obecnie patogeny. Aby kontynuować działalność biznesową dziś, w warunkach epidemii COVID-19 i później, po jej ustąpieniu, trzeba postępować w sposób zorganizowany i zgodny z obowiązującymi wymaganiami.

W czasie, gdy wiele społeczeństw stopniowo wraca do aktywności, zarządzanie ryzykiem zakażeń mające na celu zapobieganie zarażeniu wirusem wciąż pozostaje koniecznym elementem codziennego funkcjonowania w każdym miejscu. Obowiązek zachowania dystansu fizycznego, przestrzegania zasad higieny i inne środki zapobiegawcze najprawdopodobniej zostaną utrzymane także po przywróceniu działalności zawieszonej z powodu epidemii COVID-19. Organizacje muszą przygotować się do obu sytuacji, dokonując w swoich systemach zarządzania trwałych, długofalowych zmian.

W niektórych przypadkach, posiadanie zorganizowanego i zweryfikowanego programu zarządzania ryzykiem jest warunkiem koniecznym, często wręcz narzuconym przepisami prawa. Konieczne jest na przykład uzyskanie dowodów zgodności z obowiązującymi wymaganiami, wydanych przez odpowiednie organy władzy lub inne podmioty. Dla większości firm natomiast, warunkiem wstępnym kontynuowania działalności jest zdolność przekonania pracowników i klientów o tym, że oferowane produkty i usługi oraz realizowane działania są godne zaufania i bezpieczne. Tam, gdzie prowadzona działalność wiąże się z przepływem dużych grup ludzkich (np. hotele, galerie handlowe, restauracje, transport publiczny) lub zarządzaniem dużymi budynkami i złożonymi procesami (np. branża nieruchomości, zakłady produkcyjne), potrzeba pewności w działaniu.  Jednakże zrozumienie wszystkich wymagań, przełożenie ich na właściwe procesy i umiejętność oceny ich funkcjonowania to kwestie bardzo złożone. 

DNV pomaga zrozumieć i wdrożyć rozwiązania odpowiednie dla danej branży, ocenić dojrzałość i zgodność systemów, przeszkolić personel i budować zaufanie wewnętrzne i zewnętrzne. Stosujemy rozwiązania oparte na technologii blockchain, pozwalające na sprawne gromadzenie danych i zapewniające niemodyfikowalność. 

Zarządzanie ryzykiem zakażeń w szpitalach

Zasady zachowania higieny i środki przeciwdziałania zakażeniom już wcześniej były elementem polityki BHP i powiązanych z nią systemów zarządzania wielu przedsiębiorstw. Ranga pandemii COVID-19 wymaga dziś dodatkowych, bardziej rygorystycznych, a czasem wręcz drastycznych metod. Podejmowane działania muszą spełniać surowe wymagania nakładane przez władze państwowe i innych kluczowych interesariuszy.

Wraz ze złagodzeniem ograniczeń, przedsiębiorstwa stają wobec pytania, czy podjęte dotąd działania w wystarczającym stopniu chronią zdrowie pracowników i wzbudzają zaufanie klientów. Nawet po przywróceniu zawieszonej z powodu epidemii COVID-19 aktywności, organizacje będą musiały wykazać się starannością w obszarze zarządzania ryzykiem zakażeń, postępując w zorganizowany sposób i już na stałe wprowadzając zasady zapewniające właściwe warunki pracy.  .  

Wszystkie rozwiązania i metodologie proponowane przez DNV uwzględniają nasze standardy zapobiegania zakażeniom i akredytacji szpitali. Powstały w oparciu o doświadczenie i wiedzę naszych inspektorów i ekspertów specjalizujących się w zakresie opieki zdrowotnej. W połączeniu z dokonaniami z dziedziny zarządzania ryzykiem oraz najlepszymi praktykami i doświadczeniem dotyczącym szpitali i innych organizacji sektora opieki zdrowotnej, nasze propozycje mają na celu ustanowienie profesjonalnych i trwałych procesów zarządzania ryzykiem.

Nasze rozwiązania

Możemy udzielić wsparcia w zapewnieniu zgodności z obowiązującymi wymaganiami, ocenimy dojrzałość systemów i zorganizujemy niezbędne szkolenia, które pozwolą podjąć skuteczne działania i zbudują zaufanie wszystkich interesariuszy organizacji. Oferta obejmuje takie elementy, jak:

  • opracowanie i wdrożenie rozwiązań i działań odpowiednich dla danej branży, zdefiniowanie procesów zgodnych z wymaganiami, a zarazem właściwych dla danego sektora i obszaru geograficznego
  • ocena zgodności systemów z obowiązującymi wymaganiami i ich dojrzałości oraz szkolenie dotyczące występującego obecnie zagrożenia zakażeniem patogenami, uwzględniające: 
  • krajowe wymagania w zakresie kontroli chorób zakaźnych, ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 oraz znoszenia tych ograniczeń 
  • najlepsze praktyki branżowe.
  • Ocena dojrzałości systemów jest dla organizacji podstawą do doskonalenia i dostosowywania  długofalowej polityki BHP w ramach przygotowań do działania po zniesieniu obostrzeń związanych z COVID-19 oraz budowania odporności.
  • Szkolenie personelu 
Ocena systemów i szkolenie personelu przeprowadzone przez niezależny podmiot jest dowodem budującym zaufanie klientów, pracowników i kluczowych interesariuszy. Raporty DNV, certyfikaty dojrzałości systemów oraz dedykowane strony zabezpieczone technologią blockchain są skutecznymi narzędziami komunikowania zdolności zarządzania ryzykiem zakażeń.
Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach, jakie proponujemy w obszarze działania Twojej organizacji.

Kontakt:

Newsletter

Subskrybuj

Zapytanie ofertowe

Wyślij

Powiązane uslugi: