DNV w Polsce

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw

Supply chain risk management

Kontakt:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Chcesz otrzymać ofertę?

TAK

Zapewnienie trwałości, wydajności i elastyczności łańcuchów dostaw w połączeniu z koniecznością wykazania istnienia odpowiedzialnych praktyk w zakresie tych łańcuchów stanowią ważne wyzwania stojące dziś przed przedsiębiorstwami działającymi na rynku produktów żywnościowych i napojów

Pochodzenie produktu, metody jego wytwarzania i pakowania, bezpieczeństwo, ograniczenie ryzyka fałszowania, ślad węglowy i zgodność z normami etycznymi to tylko niektóre z kwestii, które stają się coraz ważniejsze dla konsumentów i które wpływają na podejmowane przez nich decyzje zakupowe. Wymagania w zakresie poprawienia transparentności dostaw to ważny element wielu standardów rozpoznawalnych w branży spożywczej takich jak BRC lub FSSC 22000.  

Zarządzanie ryzykiem w kierunku jego minimalizacji stało się kluczowym elementem decydującym o sukcesie każdego przedsiębiorstwa działającego w łańcuchu dostaw – od rolników, rybaków i hodowców – do przetwórców żywności, sprzedawców detalicznych, dystrybutorów oraz firm magazynowych i transportowych.

Korzyści


Podmioty działające na rynku produktów żywnościowych i napojów stale szukają okazji do zwiększenia jakości, bezpieczeństwa i utrzymania powtarzalności cech swoich produktów, skrócenia czasu realizacji zamówień i kosztów operacyjnych oraz budowy popularności swojej marki i jej reputacji. Podmioty te często korzystają z usług wielu partnerów w ramach swojego łańcucha dostaw. Podejście oparte na zarządzaniu ryzykiem w łańcuchu dostaw generuje wartość dodaną dla Państwa firmy poprzez umożliwienie: 

 • Lepszego zrozumienia rodzajów ryzyka istniejących w ramach łańcucha dostaw.
 • Wywarcia większego wpływu na dostawców i zwiększenia kontroli nad nimi.
 • Poprawy jakości i powtarzalności produktów.
 • Zwiększenia wydajności przy zmniejszeniu kosztów operacyjnych.
 • Poprawy wzajemnego zrozumienia między dostawcami.
 • Poprawy wiarygodności, popularności marki i reputacji.

Jak możemy pomóc?W ramach świadczonych usług DNV Business Assurance pomaga podmiotom lepiej zrozumieć ryzyka istniejące w ramach ich łańcucha dostaw i wprowadzić odpowiednie środki mające im zaradzić.  Należą do nich:
 • Rozwój strategii łańcucha dostaw.
 • Ocena ryzyka w łańcuchu dostaw i procesu decyzyjnego.
 • Tworzenie systemów zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw.
 • Doradztwo w zakresie racjonalizacji, standaryzacji i synchronizacji.
 • Tworzenie systemów oceny dostawców, jej kryteriów i wspomagającego oprogramowania.
 • Tworzenie strategii angażowania dostawców i komunikacji z nimi.
 • Przeprowadzanie audytów u dostawców, ich certyfikacja i szkolenie.
 • Benchmarking wydajności dostawców.
 • Sprawozdawczość i komunikacja z interesariuszami.
 • Zapewnianie ciągłości działalności i zarządzanie kryzysowe.

Kontakt:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Chcesz otrzymać ofertę?

TAK

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość

Powiązane usługi: